c S

Sodišče znova začelo osebni stečaj Ivana Zidarja

20.01.2016 08:27 Ljubljana, 19. januarja (STA) - Okrožno sodišče v Ljubljani je danes znova začelo postopek osebnega stečaja nekdanjega prvega moža SCT Ivana Zidarja. Okrožno sodišče je osebni stečaj nad Zidarjem začelo že septembra lani, a je ljubljansko višje sodišče na pritožbo Zidarjevih zagovornikov postopek razveljavilo in ga vrnilo okrožnemu sodišču v ponovno odločanje.

Za stečajnega upravitelja je bil tudi tokrat imenovan Boštjan Jurkošek, upniki pa lahko terjatve prijavijo v treh mesecih, do vključno 19. aprila, kaže objava na spletni strani Ajpesa.

Dolžnik v osebnem stečaju med drugim ne more sklepati pogodb ali drugih poslov, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem. Takšna pogodba je veljavna le, če jo sklene upravitelj kot dolžnikov zastopnik. Poleg tega brez sodišča ne more najeti posojila ali dati poroštva, odpreti transakcijskega ali drugega računa in se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.

V primerih, ko sodišče po razveljavitvi postopka na podlagi pritožbe v ponovnem postopku znova začne osebni stečaj, velja, da so nastale pravne posledice začetka stečaja z dnem, ko je bil objavljen oklic o začetku postopka na podlagi prvega sklepa o začetku stečajnega postopka.

Sodišče je sredi septembra lani Zidarjev osebni stečaj začelo na zahtevo družbe SCT v stečaju oz. v njenem imenu stečajnega upravitelja Leona Benigarja Tošiča. A Zidarjevi zagovorniki so se na sklep sodišča pritožili zaradi domnevnih procesnih napak.

Tudi tokrat bo verjetno sledila pritožba. Kot je za današnjo spletno izdajo časnika Finance namreč dejal Zidarjev odvetnik v postopku osebnega stečaja Matjaž Pajk iz odvetniške pisarne Dušana Korošca, odvetniški pisarni sklep še ni bil vročen, kolikor pa se je seznanil z obrazložitvijo sklepa, pravi, da je "sodišče znova napravilo kar nekaj procesnih napak, zato menim, da bo zoper sklep ponovno vložena pritožba, o kateri bo odločilo višje sodišče v Ljubljani".

Nad Zidarjem, ki je obvladoval SCT, nekdaj največje gradbeno podjetje v državi, so po stečaju SCT stekli sodni postopki. V zadevi Čista lopata je bil obsojen na 14-mesečno zaporno kazen. A mu je sodišče začetek prestajanja kazni zaradi zdravstvenih težav večkrat odložilo, nazadnje do 20. novembra 2015, novo prošnjo, ki jo je oddal pred tem rokom, pa je sodišče po pisanju sobotnega Dela zavrnilo. Sklep o tem sicer še ni pravnomočen.