c S

Zaradi stavke policistov in migrantske krize izrečenih manj glob

19.01.2016 08:08 Ljubljana, 19. januarja (STA) - Policisti so v zadnjih treh mesecih preteklega leta izrekli manj glob za prekrške kot leto prej v enakem obdobju. Zadnje tri mesece lani je bilo plačanih za nekaj manj kot 2,4 milijona evrov glob, pri čemer podatki za lanski december še niso popolni, navajajo na policiji, kjer kot razlog navajajo tako stavko policistov kot migrantsko krizo.

STA objavlja tabele o številu izrečenih glob, njihovem izrečenem znesku in znesku plačanih glob za posamezni mesec v zadnjih treh letih.

Izrečene globe lahko vključujejo več kršitev. Za december 2015 pa so podatki začasni, manjkajo namreč podatki o izrečenih globah za zadnji teden preteklega meseca, pri podatkih za plačane globe, ki so nižje od izrečenih zaradi možnosti plačila polovičnega zneska in možnosti ugovora, pa je zamik za december še nekoliko večji, so za STA pojasnili na policiji.

Razlika med plačanimi globami v zadnjih treh mesecih preteklega leta in leta prej je po navedbah policije tudi posledica migrantske krize in ne samo stavke. Stavka policistov se je sicer začela 18. novembra, prvi migrantski val skozi Slovenijo se je začel sredi septembra, drugi pa sredi oktobra.

število izrečenih glob

2013 2014 2015

-----------------------------------------------------

januar 16.750 24.157 20.562

februar 17.016 20.758 20.845

marec 24.536 28.099 26.508

april 24.043 25.246 22.932

maj 19.451 23.438 20.668

junij 19.704 22.161 20.073

julij 20.457 24.119 21.606

avgust 21.440 21.943 22.482

september 21.314 23.156 22.809

oktober 24.769 24.211 19.297

november 19.724 18.471 13.387

december 17.815 14.552 3.907

-----------------------------------------------------

skupaj 247.019 270.311 235.086

znesek izrečenih glob v evrih

2013 2014 2015

-----------------------------------------------------

januar 5.023.094 6.309.076 5.660.316

februar 4.839.623 5.584.530 5.695.033

marec 6.743.915 7.340.790 6.906.312

april 6.722.018 6.882.739 6.304.662

maj 5.669.673 6.331.750 5.901.222

junij 5.775.993 6.148.832 5.893.341

julij 5.847.230 6.751.457 6.208.465

avgust 6.212.508 6.199.599 6.291.382

september 5.767.288 6.449.978 6.168.937

oktober 6.782.538 6.864.365 5.336.999

november 5.631.955 5.477.483 4.050.992

december 5.388.434 4.619.837 1.711.030

-----------------------------------------------------

skupaj 70.404.267 74.960.435 66.128.691

znesek plačanih glob v evrih

2013 2014 2015

-----------------------------------------------------

januar 1.692.244 2.336.535 1.937.306

februar 1.770.610 2.167.222 2.243.281

marec 2.135.299 2.893.360 1.782.491

april 2.725.534 2.820.960 2.615.042

maj 2.022.342 2.421.119 2.154.335

junij 2.027.692 2.494.287 2.413.235

julij 2.347.486 2.734.481 2.532.712

avgust 2.194.508 2.273.021 2.379.927

september 2.296.567 2.533.387 2.385.907

oktober 2.627.815 2.694.023 2.147.874

november 2.274.259 2.155.691 1.792.967

december 2.386.743 2.125.825 620.795

-----------------------------------------------------

skupaj 26.501.135 29.649.903 25.007.601

vir: policija