c S

Vlada zamuja s pripravo nekaterih ukrepov za preprečevanje korupcije

26.11.2015 09:27 Ljubljana, 26. novembra (STA) - Vlada je januarja letos sprejela program ukrepov, ki naj bi jih pripravila, a z nekaterimi ukrepi že precej zamuja. Med drugim niso bili pravočasno sprejeti etični kodeks za vladne funkcionarje, t. i. zakonodajna sled in pogoji za nastop funkcije. Na ministrstvu za javno upravo pravijo, da ukrepe pripravljajo, nekateri pa da so tik pred sprejetjem.

Program ukrepov za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 - ničelna toleranca do korupcije, ki ga je vlada sprejela januarja letos, predvideva, da bodo vlada oziroma ministrstva do konca leta 2016 sprejeli 11 različnih ukrepov.

Po načrtu bi morala biti do junija letos sprejeta dva predvidena ukrepa - etični kodeks za funkcionarje vlade in ministrstev ter zakonodajna sled. Do konca septembra bi morali biti določeni tudi pogoji za nastop in razlogi za prenehanje funkcije funkcionarjem. A vsi trije omenjeni ukrepi še niso sprejeti.

Na ministrstvu za javno upravo (to je predvideno kot nosilec dveh od omenjenih projektov, pri enem pa kot organ, ki sodeluje pri pripravi) na vprašanje, zakaj projekti zamujajo, ne odgovarjajo, pravijo pa, da so projekti v fazi priprave.

Priprava kodeksa je po njihovih navedbah v zaključni fazi, zakonodajna sled pa bo sprejeta, ko bo DZ potrdil novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Slednja je trenutno v drugi obravnavi v DZ. Ureditev pogojev za nastop in razlogov za prenehanje funkcije pa bo po navedbah ministrstva sprejeta, ko bo DZ potrdil sveženj več novel volilnih zakonov, ki so jih poleti v DZ vložile SMC, DeSUS, SD in ZaAB.

Osnutek kodeksa bo vlada po navedbah ministrstva obravnavala v 14 dneh, z njim pa bo v obliki standardov združila pričakovane načine vedenja vladnih funkcionarjev "glede na splošno sprejete vrednote slovenske družbe". Med drugim bo kodeks vključeval izjavo funkcionarja o tem, da sprejema standarde ravnanja in vedenja ter da bo ravnal v skladu z njimi tako pri opravljanju funkcije kot v zasebnem življenju.

Zakonodajna sled bo po navedbah ministrstva zajela "celotno dejavnost vseh udeležencev v okviru zakonodajnega odločanja oziroma priprave predpisa". Po trenutno predlagani noveli bo moral organ med drugim ob objavi predloga predpisa na spletu objaviti tudi osebno ime in naziv zunanjega strokovnjaka ali podjetja, ki je sodelovalo pri pripravi predpisa.

Pogoji za nastop in razlogi za prenehanje funkcije pa bodo po predlaganih novela več volilnih zakonov urejeni tako, da javnih funkcij ne bodo mogli opravljati pravnomočno obsojeni na nepogojno zaporno kazen, daljšo od pol leta. Prepoved bi veljala še leto dni po odsluženi kazni, pravijo na ministrstvu.

Je pa vlada iz v začetku leta sprejetega programa pravočasno sprejela ukrep, poimenovan "učinkovit in pregleden nadzor nad delovanjem nosilcev javnih pooblastil in področnih organizacij nosilcev javnih pooblastil", katerega sprejetje je bilo predvideno do marca letos. Kot je razvidno iz vmesnega poročila o izvajanju ukrepov iz omenjenega programa (vlada je vmesno poročilo obravnavala avgusta), je bil predčasno izveden tudi ukrep, poimenovan uvedba revizije postopkov in poslovanja Teš 6. Delno je bil, kot navaja poročilo, predčasno uresničen tudi ukrep, ki se nanaša na ugotavljanje preteklih koruptivnih dejanj pri sklepanju bančnih poslov.