c S

DZ sprejel nov zakon o zavarovalništvu

25.11.2015 08:20 Ljubljana, 24. novembra (STA) - DZ je danes sprejel nov zakon o zavarovalništvu, s katerim se v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo z imenom Solventnost 2. Zakon bo dajal večji poudarek dobremu obvladovanju tveganj v zavarovalnicah in močnemu notranjemu nadzoru, s tem pa naj bi se povečala tudi raven varstva zavarovancev.

Direktiva Solventnost 2 od zavarovalnic zahteva, da pri izračunu kapitala upoštevajo vsa tveganja, ki so jim izpostavljene, je prejšnji teden ob predstavitvi predloga zakona poslancem pojasnila Irena Sodin s finančnega ministrstva. Poleg zavarovalnih tveganj bodo torej morale upoštevati tudi tržna, kreditna in operativna tveganja.

To po njenih besedah pomeni, da bodo kapitalske zahteve odražale zlasti specifičen profil tveganj vsake zavarovalnice. Zavarovalnice, ki dobro obvladujejo tveganja, bodo nagrajene z nižjimi zahtevami po kapitalu. Na drugi strani pa bodo morale imeti tiste, kjer bodo tveganja večja, v lasti več kapitala, da bodo zahtevki zavarovancev ob zapadlosti poravnani.

Sodinova je priznala, da bo prehod na novo ureditev zavarovalnice vsaj na krajši rok tudi obremenil, tako kapitalsko kot tudi organizacijsko. Vendar pa bo na dolgi rok vpeljava sistema Solventnosti 2 koristna tako za zavarovance kot za splošni trg zavarovalništva.

Zakon določa, da je za sodelovanje v upravi in nadzornem svetu obveznih pet let izkušenj na vodstvenih oz. nadzorstvenih položajih. Poslanci ZL in SD so tem določbam oporekali, ker da v praksi bistveno otežujejo oz. skoraj onemogočajo sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe.

V ZL so zato vložili dopolnili, s katerim bi uveljavili izjemo pri izpolnjevanju pogojev za člane uprave in nadzornike zavarovalnic, ki so predstavniki delavcev, vendar nista bili deležni zadostne podpore.

Obravnavani zakon sicer ne preprečuje delavcem, da bi sodelovali v organih vodenja in nadzora. Vendar pa se uvajajo mnogo strožji standardi zaradi varnega in skrbnega poslovanja zavarovalnic, je pojasnila Sodinova.

Novi sistemski zakon za področje zavarovalništva, ki bo nadomestil zdaj veljavnega iz leta 2000, določa pogoje za ustanovitev, poslovanje in nadzor zavarovalnic in pozavarovalnic s sedežem v Sloveniji.

Ker je evropska direktiva zelo obsežna, se vladi ni zdelo niti smiselno niti mogoče pripraviti popravkov zdajšnje ureditve. V novi zakon pa je vgradila tudi področja, ki jih direktiva Solventnost 2 ne pokriva, denimo družbe za vzajemno zavarovanje, poslovne knjige, letna poročila, pravila za delovanje Agencije za zavarovalni nadzor ter pogoje za zavarovalno zastopanje. V teh delih so uporabljene in posodobljene rešitve trenutno veljavnega zakona.