c S

DZ uzakonil 522 evrov povprečnine

19.11.2015 08:19 Ljubljana, 18. novembra (STA) - Državni zbor je med proračunskimi dokumenti s 55 glasovi za in 27 proti sprejel tudi zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti. Ta med drugim določa povprečnino za občine v višini 522 evrov, saj so poslanci zavrnila dopolnila, ki so sledila želji občin po višji povprečnini.

Po besedah finančnega ministra Dušana Mramorja je osnovni cilj zakona uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna. Med novostmi, ki jih prinaša, je omenil določbo, po kateri morajo neposredni uporabniki proračuna najpozneje do 31. januarja 2016 zagotoviti sredstva za stroške dela zaposlenih pri posrednih uporabnikih. Poleg tega se zakon dotika begunske problematike, saj se za to področje lahko med letom odpre nova proračunska postavka, je pojasnil Mramor.

V zakonu je predviden tudi nov proračunski sklad, v katerega se bo nakazalo deset odstotkov kupnin od prodaj kapitalskih naložb v lasti države. Poleg tega zakon ne bo več izrecno zahteval zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju, januarja prihodnje leto pa se bo izvedla izredna uskladitev pokojnin. Pokojnine se bodo tako uskladile v višini 0,7 odstotka, transferji posameznikom in gospodinjstvom pa se ne bodo usklajevali še do konca leta 2017.

Zakon pa tudi ureja višino povprečnine in sredstev občinam za sofinanciranje investicij. Ta je določena v višini 522 evrov. Vlada je sicer v predlog zakona zapisala povprečnino v višini 519 evrov na prebivalca, člani matičnega parlamentarnega odbora pa so nato podprli dopolnilo koalicijskih poslanskih skupin o zvišanju na 522 evrov. Pri tej številki je v pogajanjih z združenji občin vztrajala tudi vlada, ki je na koncu nekoliko popustila, v zadnji ponudbi pa pristala na 525 evrov povprečnine. A so ta predlog predstavniki občin zavrnili.

Tako je v zakonu ostala zapisana višina povprečnine 522 evrov, čeprav je bilo vloženih nekaj dopolnil, ki so sledila želji občin. V SDS in NSi so tako ločeno predlagali, naj se višina povprečnine določi pri 536 evrih, kar je bil predlog združenj občin, nepovezani poslanci pa so predlagali povprečnino v višini 525 evrov, kar je bil sicer zadnji predlog vlade. A je večina poslancev vsa vložena dopolnila zavrnila.

Mramor je danes poslancem še pojasnil, da mora država pri teh odhodkih javne finance voditi v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu ter pakta za stabilnost in rast. Povprečnina v višini 522 evrov pa pomeni ohranitev sredstev za zakonske naloge občine na letošnji ravni, ki je po Mramorjevem mnenju dovolj visoka za pokritje vseh nujnih potreb.