c S

Varčevanje pri otroškem dodatku bo po novem nekoliko sproščeno

19.11.2015 07:48 Ljubljana, 18. novembra (STA) - Državni zbor je s 56 glasovi za in 23 proti sprejel predlog spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v skladu s katerim bo del varčevalnih ukrepov pri otroškem dodatku prenehal veljati. Pri sproščanju nekaterih varčevalnih ukrepov na področju državne štipendije pa bo veljalo prehodno obdobje.

Del zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je v petem in šestem dohodkovnem razredu znižal otroški dodatek za deset odstotkov, bo po spremembi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prenehal veljati. Za upravičence iz sedmega in osmega dohodkovnega razreda pa se omejitev glede prejemanja otroškega dodatka podaljšuje.

Sprememba se nanaša tudi na državno štipendijo. Po varčevalnem zakonu bi morali biti tisti iz petega dohodkovnega razreda znova upravičeni do nje. Ker pa bi to za državni proračun pomenilo preveliko obremenitev, je uvedeno prehodno obdobje, v katerem še ne bodo upoštevani čisto vsi iz petega dohodkovnega razreda. Pač pa bodo upoštevani tisti, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 56 odstotkov neto povprečne plače.