c S

Ustavno sodišče ni sledilo pobudi za razveljavitev določb zakona o dostopu do informacij javnega značaja

30.10.2015 12:53 Ljubljana, 30. oktobra (STA) - Ustavno sodišče je zavrglo pobudo družbe LL Grosist za presojo več členov zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Med drugim so zapisali, da za izkaz pravnega interesa zgolj sklicevanje na ekonomski interes ne zadošča. Družba je namreč navajala, da naj bi ji zaradi razkritja podatkov, ki ga od nje zahteva zakon, nastajala škoda.

Družba LL Grosist navaja, da je v stoodstotni lasti pravne osebe javnega prava (Javnega zavoda Lekarne Ljubljana) in da naj bi bila zato zavezanka po določbah zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter bi morala razkriti podatke o svojem poslovanju in voditi v zvezi s tem upravne postopke.

Zaradi razkritja podatkov o svojih poslih naj bi ji nastajala škoda, razkritje njenih poslovnih partnerjev pa naj bi "omogočilo konkuriranje oz. kratkoročno poslovanje z izgubo z dolgoročnim namenom izriniti poslovnega partnerja s trga ali poslabšati njegov položaj na trgu". Družba je zato ustavnemu sodišču predlagala, da izpodbijane določbe razveljavi.

Vlada je v svojem mnenju opozorila, da je po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja predviden poseben postopek s pritožbo na pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja, ki mu sledi upravni spor. V njem pa bi lahko pobudnica zatrjevala domnevne protiustavnosti izpodbijane ureditve.

Tudi ustavno sodišče pritrjuje, da pobudnici ni mogoče priznati pravnega interesa za presojo ustavnosti navedenih določb zakona, brez da bi izčrpala pravna sredstva, ki so ji na voljo, in v njih uveljavila domnevne protiustavnosti.

Poleg tega po navedbah sodišča pobudnica ni pojasnila, kako bi razveljavitev teh določb izboljšala njen pravni položaj. Njeno splošno sklicevanje na domnevno škodo, ki naj bi ji nastala, pomeni le njen ekonomski interes, deloma pa njene navedbe pomenijo sklicevanje na (ekonomski) interes tretjih oseb, ki so v pogodbenem razmerju z njo in morda ne želijo biti razkrite oz. naj bi bile zaradi razkritja podvržene konkurenčnim silam trga.

Ne ekonomski interes in ne interes tretjega ne zadoščata za izkaz pravnega interesa za presojo ustavnosti, je zapisalo sodišče.