c S

Finančno ministrstvo prenavlja zakon o trošarinah

27.10.2015 17:18 Ljubljana, 27. oktobra (STA) - Na finančnem ministrstvu so pripravili predlog novega zakona o trošarinah, katerega cilj je posodobitev ter prenova in uskladitev določb z evropskimi direktivami. Zvišanje trošarin ni predvideno, se pa zavezancem obeta nekaj administrativnih razbremenitev. Med drugim se ukinja obveznost prijave opreme za kuhanje žganja.

Predlog novega zakona o trošarinah je od danes v javni obravnavi, čas za pripombe je do 27. novembra, je razvidno s spletnih strani ministrstva za finance.

Zavezanci bodo med drugim razbremenjeni s tem, ko jim obračunov ne bo več treba vlagati vsak mesec, ampak le še za tiste mesece, v katerih je nastala obveznost za obračun trošarine. Zahtevke za vračilo trošarine pa bo mogoče po novem vlagati tudi v elektronski obliki in ne več le v papirni.

V luči administrativne poenostavitve se nadalje določa, da obračuna trošarine ne predložita uvoznik in pooblaščeni uvoznik, čeprav imata status trošarinskega zavezanca. Prvemu se namreč trošarina obračuna po trošarinski deklaraciji, drugi pa trošarinskih izdelkov ne sprošča v porabo.

Pri energentih na ministrstvu kot pomembno novost izpostavljajo določitev stopenj odjema in oblikovanje količinskih razredov odjemalcev. S slednjim se opušča delitev na poslovni in neposlovni odjem električne energije. Takšna ureditev se je namreč izkazalo za težavno pri izvajanju, piše v predlogu zakona.

Pri žganih pijačah je novost predlagana le pri t.i. malih proizvajalcih žganja, in sicer mora Slovenija v izogib postopku kršitve evropske zakonodaje odpraviti možnost plačevanja pavšalnega letnega zneska trošarine, ki ne dosega 50 odstotkov nacionalne stopnje trošarine.

Status malega proizvajalca žganja bo po novem zakonu lahko pridobila oseba, ki letno ne proizvede več kot 200 litrov žganja, obračun bo morala predložiti vsako leto najpozneje do konca maja za preteklo poslovno leto, plačala pa bo trošarino v višini 50 odstotkov zneska trošarine, predpisane za etilni alkohol.

Ob tem se z novim zakonom ukinja obveznost prijave opreme za kuhanje žganja in tudi obveznost pečatenja kotla kot dokazilo, da oprema za kuhanje žganja ni v obratovanju. Prav tako se ukinja obveznost prijave lastništva te opreme ter prijave v evidenco zavezancev.

Pri vinu pa je novost predlaganega zakona, da status malega pridelovalca vina ni več vezan na (ne)opravljanje dejavnosti. Omejitev je le velikost vinograda in proizvedena količina vina.

Z novelo zakona se bodo prenovile kazenske določbe, prav tako tudi izdaja dovoljenj, ki imetnikom omogočajo davčno ugodnejše ravnanje s trošarinskimi izdelki. Davčni organ naj bi nova dovoljenja izdal v letu dni od uveljavitve zakona.

Trošarine se sicer obračunavajo od alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije. Sam trenutek nastanka obveznosti za obračun trošarine se z zakonom ne spreminja, se pa poenostavljajo določbe, ki ta trenutek opredeljujejo.