c S

DZ ukinil enega od protikriznih ukrepov

22.10.2015 07:51 Ljubljana, 21. oktobra (STA) - DZ je danes sprejel dopolnitev zakona o državnih poroštvih za financiranje investicij gospodarskih družb, ki je podlaga za ukinitev enega od protikriznih ukrepov. Poroštva države za financiranje investicij gospodarskih družb, ki v praksi sicer niso zaživela, se bodo tako izdajala le še do konca tega leta.

Dopolnitev zakona je bila potrebna, ker v doslej veljavnem zakonu datum ukinitve tega protikriznega ukrepa ni bil zapisan. Zdaj pa je jasno, da se bodo državna poroštva za financiranje investicij gospodarskih družb izdajala najdlje do 31. decembra 2015.

Slovenija je jamstveno shemo zagnala jeseni 2010, ko je bilo predvideno, da lahko država izda za skupaj milijardo evrov poroštev za kredite za financiranje investicij. S tem so želeli podjetjem olajšati dostop do likvidnih sredstev. Vlada je pričakovala, da bodo zaradi prvovrstnega zavarovanja, ki ga predstavlja državno poroštvo, banke bolj naklonjene dajanju kreditov in se bo sprostil kreditni krč.

Toda instrument v praksi ni zaživel, povpraševanje po poroštvih po tem zakonu pa vsako leto upada. Od prvega razpisa v letu 2010 do konca leta 2014 je SID banka od skupne razpisane poroštvene kvote v višini 400 milijonov evrov izdala le za 20,5 milijona evrov poroštev.

DZ je danes podprl tudi novelo zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov, s katero se ustvarja pravna podlaga za evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi z zavarovalnimi posli, ki jih SID banka opravlja v imenu in za račun države. Instrument, ki ga gospodarstvo šteje za uporabnega in uspešnega, se tako lahko nemoteno uporablja naprej.

Novela zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki jo je danes prav tako potrdil DZ, medtem v slovenski pravni red prenaša evropski direktivi o obdavčitvi matičnih in odvisnih družb, dodane pa so še določbe zaradi spremembe pravil računovodenja.