c S
Več osebnih stečajev, a postopki krajši 15.10.2015 07:38 Ljubljana, 14. oktobra (STA) - Vlada v odgovoru na mnenje DS o poročilu o delu državnega pravobranilstva priznava, da se je skokovito povečalo število osebnih stečajev. A hkrati poudarja, da so zaradi prenovljene insolvenčne zakonodaje stečajni postopki krajši. Napoveduje pa tudi nov zakon o državnem pravobranilstvu.

Državni svet (DS) je namreč v svojem mnenju izpostavil predvsem porast zadev na pravobranilstvu pri insolvenčnih postopkih in ugotavljal, da se očitno problematika stečajev od pravnih oseb seli k privatnim osebam.

Vlada ugotovljenemu pritrjuje in navaja, da se je število začetih stečajnih postopkov nad pravnimi osebami v letu 2014 glede na leto 2013 povečalo za dobrih 25 odstotkov, število osebnih stečajev pa za več kot 355 odstotkov. Zbrani podatki do julija 2015 pa kažejo, da se je število stečajnih postopkov nad pravnimi osebami začelo zmanjševati, saj beležijo upad za nekaj manj kot 14 odstotkov, osebni stečaji pa so bili še vedno nekoliko v porastu, in sicer za več kot 11 odstotkov.

"Ob tem je treba poudariti, da je za obdobje v letošnjem letu zaznan trend skrajševanja trajanja stečajnih postopkov," še navaja vlada v sporočilu po današnji seji.

Ob tem pojasnjujejo, da je prenovljena insolvenčna zakonodaja glede predujmov odpravila dvojnost postopka. Po novem v zvezi z oprostitvijo založitve predujma namreč ni treba voditi postopka odobritve brezplačne pravne pomoči, kar za sodišča pomeni manjši pripad zadev in posledično sprostitev kadra. Hkrati se je zaradi spremembe čas trajanja predhodnih postopkov osebnega stečaja pomembno skrajšal, in sicer s povprečno 45 dni v letu 2013 na povprečno 18 dni v letu 2014, še navajajo.

Normativni program dela vlade za leto 2015 predvideva sicer sprejem novega zakona s področja državnega pravobranilstva. Veljavni zakon je namreč po navedbah vlade podnormiran, saj se vse od sprejema leta 1997 glede položaja in pravic državnih pravobranilcev v bistvenem ni spreminjal.

"Neustrezna normiranost zakona o državnem pravobranilstvu v praksi povzroča mnoge dileme, na kar je bilo v preteklosti ministrstvo za pravosodje večkrat opozorjeno. Novi zakon bo predstavljal nadgradnjo obstoječega sistema, ki se bo zgledovala po spremembah zakonov o sodiščih, o sodniški službi in o državnem tožilstvu, ob upoštevanju ustavnega položaja in samostojnosti posameznih pravosodnih organov," je še zapisano v sporočilu.