c S

Odslej na sodiščih mogoče overiti tudi elektronske javne listine

01.10.2015 16:04 Ljubljana, 01. oktobra (STA) - Z današnjim dnem je na sodiščih poleg javnih listin v papirni obliki mogoče overiti tudi izvorno elektronske javne listine in skenograme papirnih javnih listin, je zapisano spletni strani vrhovnega sodišča.

Kot pojasnjujejo na vrhovnem sodišču, je izvorno elektronska javna listina listina, ki jo je izdajatelj javnih listin izdal v elektronski obliki in je elektronsko podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom uradne osebe. Njegovo digitalno potrdilo mora biti deponirano v informacijskem sistemu sodstva, da se lahko potrdi pristnost njegovega elektronskega podpisa. V ta namen morajo izdajatelji javnih listin kvalificirana digitalna potrdila podpisnikov priglasiti na portalu eSodstvo.

Overitev izvorno elektronske listine je mogoče doseči le, če se taka listina predloži v overitev na portalu eSodstvo v e-postopku overjanje javnih listin in priglasitev digitalnih potrdil izdajateljev teh listin. V tem primeru sodišče izda potrdilo o overitvi listine v elektronski obliki.

Uporaba e-potrdil o overitvi javnih listin je mogoča le v državah podpisnicah konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin.

Overitev skenograma izvorno papirne listine pa je mogoče doseči, če se sodišču predloži izvorno papirno listino in zahteva izdajo potrdila o overitvi v elektronski obliki. V tem primeru sodišče samo opravi digitalizacijo papirne listine, saj ne sprejema skenogramov, ki bi jih predložili predlagatelji.