c S

Klemenčič ponovil, da so shodi pred sodiščem dovoljeni, a ne neposredno pri vhodu

01.10.2015 07:34 Ljubljana, 30. septembra (STA) - Odbora za pravosodje in notranje zadeve sta razpravljala o vprašanju, ali ima Odbor 2014 pravico pripravljati shode pred sodno stavbo na Tavčarjevi ulici, ter v kolikor je nima, ali to pomeni kršenje pravice do zbiranja. Minister Goran Klemenčič je dejal, da zbori pred sodiščem lahko potekajo, vendar ne neposredno pred vrati ali na stopnišču.

V SDS so razpravo na skupni nujni seji obeh odborov zahtevali, ker pravosodno ministrstvo kot lastnik funkcionalnega zemljišča pred sodiščem na Tavčarjevi ulici v Ljubljani ne da soglasja, da bi shodi potekali na sami funkcionalni površini, s čimer po njihovem prepričanju omejuje shode Odbora 2014, s tem pa krši ustavno zagotovljeno pravico do zbiranja in združevanja.

Pravosodni minister Klemenčič je povedal, da shodi pred sodiščem lahko potekajo, vendar ne neposredno pred vrati ali na stopnišču pred vhodom. "Za kaj takega nikoli ne bom dal soglasja," je dejal. Shodi neposredno pred sodiščem lahko namreč po njegovem ovirajo delovni proces na sodišču.

Na slednje je opozorila tudi direktorica Okrožnega sodišča v Ljubljani Beti Potparič. Povedala je, da sta glavni vhod in dovoz do njega namenjena za interventna vozila, policijske privedbe in nujne poštne storitve. V času, ko se pred vhodom zbere večja množica, pa je ta pot popolnoma zaprta. "V primeru zborovanj tik pred vhodom tako ne moremo zagotoviti evakuacijske poti iz stavbe ali pa prihoda intervencijskih vozil," je dejala. Po njenih besedah je do zdaj še šlo, ker je imel shode samo Odbor 2014, zdaj pa je shode napovedala še civilna iniciativa Kazenska ovadba.

Predsednik Odbora 2014 Aleš Primc je povedal, da so se udeleženci shoda do zdaj vedno umaknili, ko je bila kakšna intervencija, prav tako so shodi vedno potekali mirno in brez incidentov. V Odboru 2014 si želijo le, da se lahko shodi nadaljujejo, saj so po besedah Primca zaradi zaprtega medijskega prostora in neodziva pravne stroke edina možnost, preko katere lahko opozorijo na slabo delo sodišč.

V splošni razpravi je Jasna Murgel (SMC) ocenila, da ima ministrstvo za pravosodje pravico, da ne da soglasja za shod na funkcionalnih površinah sodišča, saj je zemljišče v njegovi lasti. Ker je lastnik zemljišča ministrstvo, slednjemu po mnenju poslanke tudi ni treba javno pojasnjevati, zakaj soglasja ne da.

Anja Bah Žibert (SDS) je naredila primerjavo med shodi Odbora 2014 in vstajami, ki so v središču Ljubljane potekale leta 2012. "Ali so odri, ki so na vstajah stali na zemljišču Mestne občine Ljubljana, koga motili? Ali je bil kdo pozvan k povrnitvi škode, ki je bila narejena? Tukaj pa imamo prijavljene shode, ki nekoga motijo. Govorimo o dvojnih merilih in tukaj je težava," je dejala.

V SDS jih je še zanimalo, zakaj je Klemenčič v TV Odmevih 9. septembra dejal, da bodo lahko shodi Odbora 2014 potekali tudi na stopnišču pred sodiščem. Klemenčič je na to odgovoril, da v času, ko je dal izjavo, še ni vedel za prošnjo za shod Odbora 2014.

Za današnjo sejo so v SDS predlagali, naj odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbor za pravosodje sprejmeta sklep, s katerim organe, pristojne za javne shode, pozivata, da v postopkih prijav shodov sledijo ustavni pravici do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj in je ne omejujeta, vendar sklep ni bil sprejet.