c S

Državnotožilski svet sprejel kodeks tožilske etike

30.09.2015 07:49 Ljubljana, 29. septembra (STA) - Državnotožilski svet je sprejel kodeks državnotožilske etike, ki mu ga narekuje marca sprejeta novela zakona o državnem tožilstvu. Še pred tem je imenoval komisijo za etiko in integriteto, ki bo presojala morebitne kršitve kodeksa in o njih izdajala načelna mnenja.

Kot so za STA pojasnili na Državnotožilskem svetu, so v komisiji tožilka na Specializiranem državnem tožilstvu Mateja Jadrič Zajec, tožilec na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani Primož Suknaič in tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru Saška Žontar.

Kodeks državnotožilske etike ima osem členov. Med drugim določa, da mora državni tožilec svojo funkcijo opravljati nepristransko, kar pomeni, da ne sme dopuščati, da bi na njegove odločitve kakor koli vplivali osebna nagnjenja, predsodki, ideološka ali nazorska prepričanja, politični ali ekonomski interesi, zasebno poznavanje spornih dejstev ter javne zahteve in kritike.

Svoje delo mora tožilec opravljati neodvisno od kakršnikoli nezakonitih navodil, vplivov, spodbud, groženj, pritiskov ali vmešavanj v proces odločanja.

V službi in zunaj nje se mora vesti na način, da ne škoduje svojemu ugledu ali ugledu tožilstva. Dolžan je paziti na svoje izjave, dostojen osebni videz in obnašanje na javnih mestih.

Dolžan je spoštovati podatke, za katere je izvedel pri opravljanju svoje službe in jih varovati tudi po prenehanju funkcije. Dolžan se je tudi vzdržati vsakršne finančne ali druge poslovne dejavnosti, ki bi lahko vzbudila videz pristranskosti. Prav tako ni primerno, da bi nastopal v prid politične stranke, javno podpiral kandidata na volitvah ali sodeloval na političnih shodih, "razen ko izvršuje svojo aktivno volilno pravico oziroma kandidira za politično funkcijo v skladu z zakonom", piše v kodeksu.

Lahko pa tožilec sodeluje pri pripravi predpisov ter piše in izraža mnenja v skladu z veljavno zakonodajo. Lahko opravlja tudi zasebne ali javne, plačane ali neplačane zunajtožilske dejavnosti ter se vključuje v kulturne, športne in druge dejavnosti, vendar na način, da ne prihaja v nasprotje s svojimi poklicnimi dolžnostmi.

Državnotožilski svet je kodeks sprejel na podlagi marca sprejete vladne novele zakona o državnem tožilstvu. Prav tako marca je bila sprejeta novela zakona o sodiščih, ki je kodeks poklicne etike določila tudi za sodnike. Sodni svet je omenjeni kodeks sprejel junija.