c S

DZ o ukinitvi registrskih računov še v petek

24.09.2015 08:27 Ljubljana, 23. septembra (STA) - DZ bo tretjo obravnavo predloga zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki določa ukinitev registrskih računov pri KDD, opravil v petek, so pa poslanci danes izglasovali dopolnilo koalicije, s katerimi bodo omilili obremenitev fizičnih oseb in podaljšali prehodno obdobje za njihovo odločitev o tem, kaj bodo z njimi storili.

Predlog zakona, katerega namen je uskladitev pravnega reda z zahtevami evropskega plačilnega sistema Target 2 v delu, ki se nanaša na ureditev področja vrednostnih papirjev, predvideva ukinitev brezplačnih registrskih računov. Ti so bili vzpostavljeni po procesu lastninjenja v začetku 90. let prejšnjega stoletja, večina imetnikov pa ima danes na njih premoženje iz tega naslova in z njim praviloma ne trguje.

DZ je sprejel predlog, da se bo ukinitev teh računov za pravne osebe zgodila do konca septembra 2016, za fizične pa do začetka leta 2017. KDD pa bo moral objaviti javno obvestilo o ukinitvi teh računov in o tem obvestiti vse imetnike.

Računi fizičnih oseb, ki ne bodo želele odpreti trgovalnega računa, kar je povezano z nezanemarljivimi stroški, bodo prešli na sodni depozit. Sodnih taks bodo oproščene tiste fizične osebe, ki na računih ne bodo imele za več kot 100 evrov vrednosti delnic, pri čemer nobena ni uvrščena na borzo in od katerih imetnik od 2014 ni prejel nobenega izplačila.

Imetnikov takšnih računov je približno 280.000, od tega fizičnih oseb približno 260.000. Ti bodo imeli po mnenju koalicije v tem prehodnem obdobju čas, da se odločijo, ali bodo premoženje upravljali in odprli trgovalni račun ali bodo to premoženje (o)pustili.

Ni pa DZ podprl podobnega dopolnila ZL in nepovezanih poslancev, ki so želeli, da se registrski računi fizičnih oseb ne ukinejo in da njihovi imetniki ohranijo vse pravice, ki jim jih ti računi omogočajo, vključno z izplačilom dividend.