c S

Vlada bi del varčevalnih ukrepov pri socialnih transferjih sprostila, del podaljšala

24.09.2015 08:25 Ljubljana, 23. septembra (STA) - Vlada je na dopisni seji določila spremembe treh zakonov, s katerimi se delno odpravlja varčevalne ukrepe iz zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je bil sprejet v letu 2012. Med predlogi je tudi zvišanje denarne socialne pomoči na 288,81 evra. Po drugi strani pa želi vlada veljavnost nekaterih varčevalnih ukrepov podaljšati.

Kot so navedli v sporočilu po seji, je vlada določila predloge sprememb zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Sprejem omenjenih zakonov je vezan na izvedbo državnega proračuna za leti 2016 in 2017. Vlada pa bo državnemu zboru predlagala, da jih obravnava po nujnem postopku.

Predvideno je, da se bodo zneski otroškega dodatka v petem in šestem dohodkovnem razredu s 1. januarjem povečali za okoli deset odstotkov oz. na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Za zagotovitev pravice do polnega otroškega dodatka za upravičence iz petega in šestega dohodkovnega razreda pa bodo v prihodnjih dveh letih zagotovili dodatne štiri milijone evrov.

Prav tako s 1. januarjem bi bil do državne štipendije ponovno upravičen tudi del 5. dohodkovnega razreda oz. tisti, pri katerih katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 56 odstotkov neto povprečne plače (v štiričlanski družini cenzus znaša 2250 evrov). Državno štipendijo bi tako prejelo dodatnih 3218 upravičencev, v ta namen pa bodo v letih 2016 in 2017 zagotovili dodatna sredstva v višini 3,68 milijona evrov.

Vlada tudi predlaga, da se s 1. januarjem denarna socialna pomoč, ki trenutno znaša 270,82 evra, zviša na 288,81 evra. V ta namen bodo v letih 2016 in 2017 zagotovljena dodatna sredstva v višini 13,8 milijona evrov na letni ravni.

Ob tem pa na vladi v sporočilu pojasnjujejo, da je zaradi javnofinančnega položaja države treba podaljšati veljavnost nekaterih ukrepov. Sprostili naj bi jih z letom, ki bo sledilo letu, v katerem bo gospodarska rast presegla 2,5 odstotka BDP, hkrati pa bo rast stopnje delovne aktivnosti presegla 1,3 odstotka.

Tako bi na primer pomoč ob rojstvu otroka še naprej ostala vezana na premoženjski cenzus in bi bile do nje upravičene tiste družine, katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 643,46 evra (2573 evrov za štiričlansko družino).

Prav tako bi na materialni položaj ostal vezan dodatek za veliko družino. Do njega so upravičene družine, pri katerih mesečni znesek ne presega 3217 evrov (za družino s tremi otroki) in 3860 evrov (za družino s štirimi otroki). Začasno bi na enaki ravni kot doslej ohranili tudi starševska nadomestila.