c S

Vlada potrdila predlog zakona o začasnih spodbudah za zaposlovanje starejših

24.09.2015 08:21 Ljubljana, 23. septembra (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji potrdila predlog zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, s katerim uvaja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih. Spodbude bodo na voljo za vse zaposlitve, sklenjene pod zakonsko določenimi pogoji v letih 2016 in 2017, in sicer največ za 24 mesecev.

Vlada želi s predlogom zakona prispevati k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposlitve starejših brezposelnih, pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, so v sporočilu za javnost zapisali v uradu vlade za komuniciranje.

Ciljno skupino predstavljajo brezposelni, starejši od 55 let, ki so vsaj šest mesecev pred zaposlitvijo prijavljeni v evidenci brezposelnih.

V primeru zaposlitve takšne brezposelne osebe v času veljavnosti zakona bo delodajalec ne glede na sistemske predpise, ki določajo obveznost plačila prispevkov za posamezna socialna zavarovanja, v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost (t.j. prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Predlog zakona v primerjavi z že sprejetim ukrepom oprostitve plačila prispevkov delodajalca v primeru zaposlitve brezposelne osebe, mlajše od 30 let, ne zahteva zaposlitve za nedoločen čas, ampak bo lahko delodajalec omenjeno spodbudo uveljavil za vsakršno zaposlitev starejšega brezposelnega, ne glede na čas njenega trajanja.

Delodajalec bo lahko spodbudo v trajanju največ 24 mesecev uveljavljal tudi v primeru več zaporedoma in za določen čas sklenjenih pogodb o zaposlitvi, če bo oseba pri tem delodajalcu celoten čas zaposlena brez vmesnih prekinitev.

Spodbudo bo lahko uveljavljal tisti delodajalec, ki v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov, ki je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim ter pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni.

Zaradi predlagane spodbude bo priliv v socialne blagajne sicer nižji, vendar se bodo ob uvedbi spodbude na letni ravni prihodki proračuna povečali tako iz naslova dohodnine kot iz naslova vplačanih prispevkov za socialno varnost delavca, hkrati pa se bodo zmanjšali proračunski odhodki iz naslova izplačil denarnih nadomestil za primer brezposelnosti ter denarnih socialnih pomoči, so še zapisali v sporočilu za javnost.

V letu 2014 se je zaposlilo 4613 brezposelnih, starejših od 55 let. Z uvedbo interventnega zakona pa vlada ocenjuje, da bi se število zaposlitev brezposelnih, starejših od 55 let, za katere bodo delodajalci upravičeni do oprostitve plačila prispevkov, povečalo na več kot 7000 letno.

Ob tem predlagatelji verjamejo, da bi se prihodki proračuna iz dohodnine v letu 2016 na letni ravni lahko povečali za 3,2 milijona evrov, vplačani prispevki za socialno varnost pa za 2,8 milijona evrov. V letu 2017 bi se prihodki proračuna iz dohodnine povečali za 6,4 milijona evrov, vplačani prispevki za socialno varnost pa za 5,6 milijona evrov.

Večje zaposlovanje starejših bi hkrati omogočilo dodatne prihranke pri izplačilih denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in denarne socialne pomoči.