c S

Zaradi nedoločenosti v ustavno presojo 287. člen kazenskega zakonika

21.09.2015 15:11 Ljubljana, 21. septembra (STA) - Vrhovno sodišče je dalo v ustavno presojo 287. člen kazenskega zakonika, ker je zakonski opis preveč nedoločen in ne omogoča določne presoje, kdaj je kaznivo dejanje protipravno. Prekinilo je tudi kazenski postopek po zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je po pravnomočni obsodbi vložil eden od štirih obsojenih po tem členu.

Omenjeni člen določa kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka.

Zakonodajalec je besedilo določbe drugega odstavka 287. člena zapisal tako, da otroci, ki so žrtve nasilja ali so zaradi družinskih razmer obravnavani v sodnih, upravnih in drugih postopkih, ne bi bili izpostavljeni medijskemu senzacionalističnemu poročanju.

Vrhovno sodišče je nedavno sklenilo, da stališče nižjih sodišč, da kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka po drugem odstavku 287. člena predstavlja vsaka objava osebnih ali drugih podatkov otroka, ki je udeleženec v kakršnemkoli drugem postopku, ki izhaja iz gole jezikovne razlage določbe drugega odstavka omenjenega člena, lahko privede do nerazumnih in pravno nesprejemljivih situacij.

Sodišče bi moralo po mnenju vrhovnih sodnikov imeti možnost pretehtati upravičenost objave takih podatkov, ob upoštevanju drugih procesnopravnih in materialnopravnih predpisov tudi ni videti razumnega razloga, da ne bi bilo mogoče upoštevati otrokove oziroma mladoletnikove privolitve v kazenskem postopku, poroča današnje Delo.