c S

V slabem mesecu na ministrstvu in Fursu nekaj več kot 700 vlog za odpis dolga

03.09.2015 08:31 Ljubljana, 03. septembra (STA) - Na ministrstvu za delo in Finančni upravi RS (Furs) so do konca avgusta prejeli nekaj več kot 700 vlog za enkratni odpis dolga v skladu z vladnim projektom pomoči socialno najšibkejšim.

Na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je do 28. avgusta prispelo 165 vlog za odpis dolgov, ki jih na ministrstvu lahko odpišejo. Na Furs pa je v slabem mesecu - vloge so začeli sprejemati 3. avgusta - prišlo 550 takšnih vlog.

K odpisu dolgov so doslej pristopila tudi številna elektro, energetska in komunalna podjetja, banke, zavarovalnice ter županje in župani. Na spletni strani ministrstva je dostopen tudi seznam vseh, ki pri odpisu sodelujejo, trenutno pa ga sestavlja 10 mestnih občin, 58 občin, 29 podjetij in 30 komunalnih podjetij.

Med drugim so iz Zavarovalnice Triglav za STA sporočili, da so do konca avgusta prejeli 180 vlog za odpis, na Elektro Ljubljana je vloge poslalo 56 prosilcev, na Javni holding Ljubljana je skupaj prispelo 89 vlog, na Javni stanovanjski sklad MOL pa 28 vlog.

V skladu z zakonom o pogojih za izvedbo odpisa dolgov lahko za enkratni odpis dolga do konca oktobra zaprosijo dolžniki, ki so bili kadar koli v obdobju od 1. januarja do 30. junija prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz najnižjih dohodkovnih razredov. Dogovori za odpis pa morajo biti sklenjeni do konca januarja 2016.

Ob tem posameznikom od odpisa ne bo treba plačati dohodnine, upniki pa ne bodo imeli dodatnih obveznosti zaradi odpisa.