c S

Sodišče za javnost podatkov iz svetovalnih pogodb

01.09.2015 15:00 Ljubljana, 01. septembra (STA) - Upravno sodišče je v sporu med NKBM in informacijskim pooblaščencem o tem, ali so podatki o sklenjenih svetovalnih, avtorskih in odvetniških pogodbah prosto dostopne informacije javnega značaja ali ne, pritrdilo informacijskemu pooblaščencu. Ta sedaj poziva vse državne subjekte, naj omogočijo dostop do teh podatkov.

"Gre za prvo sodbo, v kateri je sodišče odločalo o dostopu do informacij iz svetovalnih in avtorskih pogodb pri poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava po noveli zakona o dostopu do informacij javnega značaja iz lanskega marca," je sporočila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Upravno sodišče je sklenilo, da mora NKBM javnosti posredovati informacije o tem, kateri pogodbeni partnerji so zanjo opravljali svetovalne, avtorske, odvetniške in druge intelektualne storitve, ter podatke o pogodbeni vrednosti, višini izplačil, datumu sklenitve pogodbe in trajanju teh poslov.

V NKBM so zagovarjali stališče, da bi jim razkritje podatkov povzročilo nepopravljivo poslovno škodo, poseglo v osebnostne pravice ter jih postavilo v bistveno slabši konkurenčni položaj. A je sodišče sledilo stališču pooblaščenca, da gre pri določenih podatkih iz pogodb o izvedbi intelektualnih storitev za absolutno javne podatke.