c S

Vlada načrtuje uvedbo probacijske službe

31.08.2015 08:11 Ljubljana, 28. avgusta (STA) - Vlada se je seznanila z informacijo o potrebi po vzpostavitvi probacije kot dela sistema izvrševanja kazenskih sankcij. Ministru za pravosodje Goranu Klemenčiču je naložila, da ustanovi medresorsko projektno skupino, ki bo do 31. maja 2016 pripravila podlage in akcijski načrt ustanovitve probacijske službe v Sloveniji.

Slovenija danes kot skoraj edina država članica EU nima organizirane enovite probacijske službe, kot jo poznajo drugod po Evropi, pri čemer so se v državah, ki so jo uvedle, pokazali njeni pozitivni učinki. Prednost sistema probacije v primerjavi z današnjim sistemom je v tem, da omogoča celovito oskrbo storilca in žrtve v vseh fazah postopka v okviru ene institucije - organiziranje, priprava, izvrševanje ter nadzor skupnostnih sankcij in ukrepov, so na ministrstvu za pravosodje zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade.

Naloge probacijske službe so namenjene nadzoru, usmerjanju prestopnikov in pomoči, z namenom na eni strani pomagati pri vključevanju prestopnikov v družbo in na drugi prispevati k dvigu stopnje varnosti v družbi. Gre tudi za enega od posebnih ciljev, izraženih v veljavni Resoluciji o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete v obdobju 2012-2016 v RS, ki predvideva dodatne dejavnosti države in njenih organov pri pomoči obsojencem po prestani kazni pri ponovnem vključevanju v normalno življenje na prostosti, z morebitno uvedbo probacijske službe.

Na ta način želi vlada zmanjšati prezasedenost zaporov, zagotoviti celovito obravnavo obsojene osebe od uvedbe predkazenskega postopka, kazenskega postopka, med časom prestajanja kazni vključno s pogojno obsodbo in pogojnim odpustom ter delno tudi po prestani/izvršeni kazni, v okviru ene institucije - "probacijske službe", zmanjšati tveganje ponovitvene nevarnosti, poleg tega pa bi probacijska služba zagotavljala tudi varnost žrtvam, so še pojasnili na ministrstvu.