c S

Inšpekcije lani skupaj izrekle več kot 83.000 ukrepov

31.08.2015 08:09 Ljubljana, 28. avgusta (STA) - Vlada se je seznanila s poročilom Inšpekcijskega sveta za lani. Statistični podatki o opravljenem delu kažejo, da je bilo v letu 2014 izrečenih 53.134 upravnih in 30.194 prekrškovnih ukrepov, torej skupaj 83.328 ukrepov. V primerjavi z letom 2013 je bilo za štiri odstotke manj izrečenih upravnih ukrepov in za dva odstotka več prekrškovnih ukrepov.

Kot so sporočili po seji vlade, je treba pri tem upoštevati, da so v tem poročilu vključeni tudi podatki Informacijskega pooblaščenca, v poročilu za leto 2013 pa teh podatkov ni bilo.

Poročilo vsebuje tudi vsebinsko predstavitev problematike, s katero se srečujejo posamezne inšpekcije pri svojem delu, od predpisov do kadrovskih in finančnih ter drugih težav. Predstavljeno je tudi delo in naloge regijskih koordinacij inšpekcij, prav tako delo odborov, ki delujejo pri Inšpekcijskem svetu.

Letno poročilo je Inšpekcijski svet pripravil na podlagi podatkov, ki so jih za leto 2014 posredovali inšpektorati, uprave, uradi in agencije, ki imajo pooblastila za vodenje inšpekcijskih postopkov, regijske koordinacije inšpektorjev in odbori Inšpekcijskega sveta.

Inšpekcijski svet deluje kot stalno medresorsko delovno telo, namenjen pa je medsebojni koordinaciji dela in s tem doseganju večje učinkovitosti različnih inšpekcij.