c S
Objavljen nov razpis za kandidate za sodnika v Strasbourgu 07.08.2015 17:00 Ljubljana, 07. avgusta (STA) - Ministrstvo za pravosodje je danes v Uradnem listu objavilo nov razpis za tri mesta kandidatk in kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev bo ministrstvo sprejemalo do 16. septembra.

Sedanjemu sodniku Boštjanu M. Zupančiču namreč mandat poteče 31. oktobra. Ministrstvo za pravosodje je že izvedlo en razpis in predsednika republike 20. aprila obvestilo o enajstih kandidatih, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

A predsednik republike Borut Pahor je po pridobitvi mnenja sodnega sveta in vlade ter po posvetu z vodji poslanskih skupin v začetku julija presodil, da ne more oblikovati liste kandidatov, ki bi zadostila vsem kriterijem in priporočilom Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, in predlagal ponovitev razpisa.

Sodni svet in vlada sta med 11 prijavljenimi kandidati dala prednost Miodragu Đordževiću, Marku Bošnjaku in Andražu Zidarju. Kriteriji in priporočila Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki sprejme končno odločitev, med drugim zahtevajo tudi ustrezno zastopanost obeh spolov na kandidatni listi. Neupoštevanje kriterijev pa je lahko razlog za zavrnitev liste v celoti.

Ministrstvo tako sedaj objavlja nov razpis. Kot so sporočili, lahko kandidirajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovne sodnice ali vrhovnega sodnika oz. za sodnico ali sodnika ustavnega sodišča. Poleg tega morajo tudi aktivno obvladati vsaj enega od jezikov, ki se pri mednarodnem sodišču uporabljajo kot uradni jezik (angleški ali francoski jezik).

Prijavi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opis strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oz. znanstvenem naslovu. Življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pa morajo biti v slovenskem jeziku in angleškem ali francoskem jeziku.

Za kandidata za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu je lahko predlagana in izvoljena oseba, ki izpolnjuje tudi posebne pogoje, določene v 21. členu konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Pravosodno ministrstvo bo prijave, ki ne bodo zavržene oz. zavrnjene, posredovalo predsedniku republike, ki se bo po pridobitvi mnenja vlade in sodnega sveta do njih opredelil ter posredoval predlog kandidatov državnemu zboru.