c S

Vlada potrdila dvoletni izvedbeni načrt strategije razvoja javne uprave

30.07.2015 09:05 Ljubljana, 30. julija (STA) - Po aprila sprejeti strategiji razvoja javne uprave 2015-2020 je vlada potrdila dvoletni akcijski načrt izvedbe strategije za letos in prihodnje leto. Za letos je med drugim predvidena priprava zakonskih podlag za uvedbo programskega proračuna in analize izvajanja funkcij v javni upravi, na podlagi katere bodo optimizirali delo državne uprave.

Kot je razvidno iz gradiva po seji vlade, v dvoletnem akcijskem načrtu, ki so ga v sodelovanju z drugimi organi pripravili na ministrstvu za javno upravo, na področju učinkovitejše organiziranosti do konca novembra načrtujejo izdelavo analize izvajanja funkcij subjektov javne uprave ter kazalnikov primerljivosti, kar je ocenjeno na 150.000 evrov. Na podlagi analize bodo do konca leta oblikovali predlog optimizacije in racionalizacije organov na centralni ravni državne uprave.

Prav tako načrtujejo pripravo zakonskih podlag za uvedbo programskega proračuna pri vseh enotah v sektorju država. Novela zakona o javnih financah, ki bo po načrtu pripravljena do konca leta, naj bi se v skladu z načrtom uveljavila do konca junija prihodnje leto.

Za izboljšanje upravljanja človeških virov v javnem sektorju do konca prihodnjega leta načrtujejo spremembe zakona o javnih uslužbencih. Prav tako se predvideva vzpostavitev enotnega kompetenčnega modela v javnih upravi. Kot načrtujejo, bo do konca leta 2020 80 odstotkov delovnih mest z vzpostavljenim kompetenčnim modelom, za to pa predvidevajo evropska sredstva v višini 2,5 milijona evrov.

Do konca prihodnjega leta je predvidena priprava novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju in spremembe kolektivne pogodbe za javni sektor, s čimer bi med drugim zagotovili večjo fleksibilnost pri plačah v odvisnosti od rezultatov dela na podlagi vnaprej dogovorjenih kriterijev.

Prav tako prihodnje leto načrtujejo spremembo javnonaročniške zakonodaje. Na področju ravnanja s stvarnim premoženjem pa bodo do konca prihodnjega leta vzpostavili centralno evidenco nepremičnin države. S centralizacijo ravnanja z nepremičninami ter prihodki od upravljanja naj bi po ocenah iz načrta prihranili okoli milijon evrov.

V izvedbenem načrtu je navedena tudi modernizacija elektronske podpore pripravi predpisom in merjenju njihovega učinkov na gospodarstvo. Do konca leta naj bi vzpostavili enotno poslovno točko, za kar bodo po ocenah potrebovali deset milijonov evrov.

Prizadevali si bodo tudi za večjo transparentnost poslovanja in porabe finančnih sredstev v širšem javnem sektorju. Med drugim načrtujejo nadgradnjo aplikacije Supervizor, v katero bi vključili dodatne podatkovne zbirke in izdelavo analitičnega orodja, in povečanje števila objavljenih podatkovnih zbirk na portalu odprtih podatkov za 300 odstotkov.

Za krajše in učinkovitejše inšpekcijske postopke do konca leta 2020 načrtujejo uvedbo informacijskega sistema inšpekcijskih organov, za kar predvidevajo 1,35 milijona evropskih sredstev.

Vlada je imenovala tudi delovno skupino za spremljanje in vrednotenje Strategije razvoja javne uprave 2015-2020, ki je sestavljena iz strateške skupine in operativne delovne skupine.