c S

Združenje občin kritično do osnutka predloga zakona o funkcionarjih

21.07.2015 14:09 Ljubljana, 21. julija (STA) - V Združenju občin Slovenije (ZOS) soglašajo, da je zakon o funkcionarjih potreben celovite prenove. A osnutek predloga, ki jim ga je posredovalo ministrstvo za javno upravo, je po njihovem tako nedodelan, da pripombe na posamezne člene niso smotrne. Odzvali so se s splošnim mnenjem, v katerem opozarjajo na prikrito razvrednotenje dela županov.

ZOS je zmotila predlagana omejitev plačila za nepoklicno opravljanje županske funkcije. Predlog, ki ga je ministrstvo objavilo tudi na spletni strani E-demokracija, namreč za vse funkcionarje predvideva, da bi za nepoklicno opravljanje funkcije lahko mesečno dobili največ tretjino plače, ki bi jo prejemali, če bi funkcijo opravljali poklicno.

V ZOS opozarjajo, da bi bile v tem primeru določbe splošnega zakona o funkcionarjih v nasprotju z določbami posebnih zakonov. Zakon o lokalni samoupravi namreč plačilo nepoklicnih funkcionarjev omejuje na 50 odstotkov plače za poklicno opravljanje funkcije, kar je po njihovem mnenju ustrezno.

Sicer v ZOS predlagajo, naj se v novem zakonu o funkcionarjih uredijo le področja, ki niso urejena v posebnih zakonih, in poenotijo le tiste določbe, ki so skupne vsem funkcionarjem, na primer določbe o prenehanju funkcije.

Opozarjajo, da se v nasprotnem primeru krši postulat pravne države, po katerem morajo biti zakonske dikcije jasne in določne. Pri tem ugotavljajo, da je posebej izrazit odmik od veljavne ureditve predlagan na področju lokalne samouprave oziroma občinskih funkcionarjev.

Izpostavljajo, da se na več mestih pojavlja dikcija "organ, v katerem funkcionar opravlja funkcijo", ki je za občinske funkcionarje neustrezna, saj zakon o lokalni samoupravi kot (individualni) organ občine določa tudi župana, ki je hkrati tudi občinski funkcionar.