c S

Sodišča lani obsodila 9729 posameznikov in 45 pravnih oseb

16.07.2015 08:18 Ljubljana, 16. julija (STA) - Slovenska sodišča so lani obsodila 9410 odraslih oseb in 319 mladoletnikov ter 45 pravnih oseb, ugotavlja Statistični urad Slovenije. To število je nižje kot leta 2013, a na uradu dodajajo, da je število obsojenih višje kot leta 2012, ko je bilo obsojenih 8838 mladoletnikov, polnoletnikov in pravnih oseb, kar kaže na naraščanje števila obsojencev.

Vendar na uradu poudarjajo, da je pri številki za leto 2013 potrebna previdnost, saj je to leto - bilo je 11.321 obsojencev - izjemno in je pomenilo kar za tretjino več obsojencev kot leto pred tem. Spomnili so namreč, da je zadnja sprememba zakona o kazenskem postopku, ki je začela veljati maja 2012, uvedla predobravnavni narok in sporazum o priznanju krivde, torej večjo ekonomičnost postopka.

Med obsojeni posamezniki tudi v lanskem letu prevladujejo moški, teh je lani bilo 8046. Podobno razmerje med moškimi in ženskami velja tudi v prejšnjih letih. Tudi med mladoletniki je podobno. Lani so obsodili 282 mladeničev in 37 mladenk.

Posamezniki so najpogosteje obsojeni zaradi tatvin in velikih tatvin. Od 9410 obsojencev je bilo kar 2241 takih, ki so jih obsodili zaradi teh dveh kaznivih dejanj. Zaradi goljufij je bilo lani obsojenih 932 ljudi, zaradi trgovanja z mamili 675, zaradi ponarejanja listin pa 589. Sodbo ob povzročitvi lahke telesne poškodbe so izrekli 426 ljudem, 400 ljudi pa so obsodili zaradi nasilja v družini.

V zadnjih petih letih se je občutno povečalo število obsodb v primerih gospodarskega kriminala, tako fizičnih kot pravnih oseb. Še leta 2010 so sodišča zaradi gospodarskega kriminala obsodila šest pravnih oseb, lani pa 45. Najpogosteje, v več kot tretjini lanskih primerov, so bile obsodbe izrečene zaradi poslovne goljufije, v 22 odstotkih pa zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev.