c S

DZ sprejel novelo zakona o vodah

16.07.2015 08:14 Ljubljana, 15. julija (STA) - DZ je danes z 78 glasovi za in šestimi proti sprejel novelo zakona o vodah, ki med drugim predvideva združitev področja upravljanja z vodami v novoustanovljeno direkcijo za vode ter podaljšuje prehodno obdobje za plačevanje za rabo vode tudi za tiste, ki nimajo koncesije oz. vodne pravice.

Glavni namen sprememb je zagotoviti pravno podlago za reorganizacijo na področju upravljanja z vodami, je povedala ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Vlada je ministrstvu reorganizacijo naložila po lanskih večkratnih obsežnih poplavah.

Predlog tako določa ustanovitev Direkcije RS za vode, ki bo organ v sestavi ministrstva in v kateri bodo združili upravljavske naloge na področju voda. Na direkcijo bodo prezaposlili uslužbence Inštituta za vode RS, ministrica pa zagotavlja, da zaradi teh sprememb nihče ne bo izgubil zaposlitve.

Poleg tega novela podaljšuje prehodno obdobje za plačevanje nadomestil za rabo vode in plačil za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj še za leti 2014 in 2015. Država namreč še ni podelila koncesij vsem porabnikom vode in uredila plačil za vodno pravico. To prehodno obdobje torej izenačuje obveznosti tistih, ki so že do sedaj plačevali koncesnino oz. imeli podeljeno vodno pravico, in tistih, ki jim koncesija ni bila podeljena oz. za vodno pravico niso plačevali.

Novela tudi zapolnjuje pravno praznino za aktivnosti ob poplavah, ko so interventna dela, ki jih opredeljuje zakon o naravnih in drugih nesrečah, končana, stopnja ogroženosti zaradi poplav pa je še povečana.

Novela poleg tega vsebuje del ukrepov vlade za znižanje stroškov za delovanje občin, in sicer glede obračunavanja nadomestil za stavbne pravice na vodnih in priobalnih zemljiščih. Novela bo dala podlago za določanje teh nadomestil in opredelitev izjeme pri plačevanju nadomestila za gradnjo občinske javne infrastrukture, kot so mostovi in druga prečenja vodotokov.