c S

Varuh človekovih pravic na ustavnem sodišču izpodbija določbe o dokupu pokojninske dobe

16.07.2015 07:59 Ljubljana, 15. julija (STA) - Varuh človekovih pravic izpodbija ustavnost dela pokojninskega zakona, po katerem se dokupljena pokojninska doba pri ugotavljanju pogojev za starostno upokojitev ne upošteva. Meni, da je zakon izničil smisel dokupa pokojninske dobe za tiste, ki so se za dokup po prej veljavnih pokojninskih zakonih odločili, da bi se lahko prej starostno upokojili.

Varuh izpodbija ustavnost veljavnega pokojninskega zakona iz leta 2012 v delu, ki se nanaša na pravne učinke dokupa pokojninske dobe na položaj zavarovancev, ki so pokojninsko dobo dokupili pred uveljavitvijo tega zakona.

Po varuhovem mnenju izpodbijane določbe posegajo v načelo pravne in socialne države, kršijo načelo enakosti, kršijo pravico do zasebne lastnine, do socialne varnosti, do pokojnine, do zaupanja v pravo, kršijo pa tudi pričakovane pravice.

Izpodbijane določbe so sporne tudi z vidika protokola št. 1 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ki se nanaša na varstvo lastnine, navaja.

"Gre za kršitev pravic pobudnikov, ki jo je mogoče odpraviti na en sam ustavno skladen način, namreč tako, da se pri presoji, ali nekdo izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine, upošteva tudi dokupljena pokojninska doba," poudarja varuh.

Seveda se ta upošteva pod pogojem, da je bil dokup opravljen pred uveljavitvijo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 2012, dodaja.

Varuh se je za vložitev zahteve odločil, ker so se nanj obrnili številni posamezniki, ki so dokupili pokojninsko dobo za čas študija in opravljanja vojaškega roka zato, da bi se lahko prej upokojili, in sicer na podlagi pogojev iz dveh prej veljavnih pokojninskih zakonov.

Varuh ocenjuje, da je pokojninski zakon iz leta 2012 prekomerno posegel v pravice tistih, ki so dokupili pokojninsko dobo na podlagi določb prejšnjih zakonov. Predlaga, naj ustavno sodišče zaradi nesorazmernega posega v naštete ustavne in konvencijske pravice razveljavi izpodbijane določbe, če se nanašajo na pokojninsko dobo, dokupljeno pred uveljavitvijo zadnjega pokojninskega zakona.

Po njegovem predlogu naj ustavno sodišče tudi določi način izvršitve, ki bo zagotavljal hitro in učinkovito vzpostavitev ustavno skladnega upoštevanja dokupljene pokojninske dobe pri odmeri pokojnin. V tem okviru ne bi smeli spregledati niti položaja tistih, ki se zaradi spremenjenih določb o dokupu pokojninske dobe niso mogli upokojiti.

Varuh omenja tudi možnost, da bi ustavno sodišče glede dela 27. člena izpodbijanega zakona sprejelo interpretativno določbo. Omenjeni del člena določa, da pravico do starostne pokojnine pridobi zavarovanec, ki je dopolnil 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa dobe. Predlagana interpretativna določba pa bi ugotovila, da je omenjena določba v neskladju z ustavo, če se nanaša na pokojninsko dobo, dokupljeno pred uveljavitvijo zadnjega pokojninskega zakona.