c S

DZ sprejel novelo zakona o gospodarskih družbah

14.07.2015 08:07 Ljubljana, 13. julija (STA) - DZ je danes 83 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o gospodarskih družbah, ki bo med drugim zaostrila pogoje za ustanovitev družbe in otežila veriženje podjetij z namenom nepoštenih poslovnih praks.

Novela zaostruje pogoje za ustanovitev družbe, in sicer bo moral lastnik podjetja, ki želi ustanoviti novo podjetje, predložiti dokazilo o plačilu prispevkov za svoje zaposlene za 12 mesecev nazaj, ne le za en mesec, kot velja sedaj.

Podjetja ne bodo mogli ustanoviti oz. v njem postati družbeniki tisti, ki bodo v treh letih dvakrat dobili globo Inšpektorata RS za delo oz. Finančne uprave RS zvezi s plačilom za delo oz. zaposlovanjem na črno. Ta prepoved bo veljala tri leta.

Petletna prepoved ustanavljanja novih podjetij bo še naprej veljala za tiste, ki so bili pravnomočno obsojeni na zaporno kazen zaradi gospodarskih prekrškov.

Šestmesečni rok prepovedi ustanavljanja podjetij pa bo po novem določen za tiste, ki bodo z več kot 50 odstotki udeleženi v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, izbrisane iz sodnega registra brez likvidacije po insolvenčni zakonodaji.

Med izjeme pri omejitvah ustanavljanja novih družb poleg bank in zavarovalnic ter DUTB do dodali državo in upravljalce njenega premoženja, SDH, Kad in DSU.

Veriženje podjetij na zalogo in s tem povezano izigravanje upnikov, zaposlenih in države naj bi preprečili tako, da bo lahko po novem oseba v treh mesecih ustanovila le eno družbo oz. pridobila delež v družbi z omejeno odgovornostjo.

Novela tudi izboljšuje normativno ureditev korporativnega upravljanja v družbah, koncernsko pravo v smeri zaščite manjšinskih delničarjev in upnikov ter prenavlja kazenske določbe. Dodajajo se posamezni prekrški, na primer za člane poslovodstva, upravnega odbora in nadzornega sveta. Višina globe bo po novem odvisna od velikosti družbe.