c S

Spori zaradi nelojalne konkurence po novem pred sodišči

18.06.2015 07:55 Ljubljana, 17. junija (STA) - Vlada je danes sprejela predlog novele zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, s katero se ukinjata upravno in prekrškovno varstvo glede dejanj nelojalne konkurence. Po novem bodo podjetja spore zaradi dejanj nelojalne konkurence reševala v civilnem postopku pred sodišči.

Upravno in prekrškovno varstvo v skladu z veljavnim zakonom izvaja Tržni inšpektorat RS. Ta pri izdaji začasne prepovedi ni pristojen ugotavljati zakonskih elementov nelojalne konkurence, temveč je vložena tožba zadostna podlaga za izrek začasne prepovedi.

S črtanjem pristojnosti inšpektorata za izdajo začasne prepovedi se bo preprečil nastanek škode, ki bi podjetju nastala v primeru, ko bi moral inšpektorat izdati začasno prepoved, sodišče pa bi v sodnem postopku ugotovilo, da očitano dejanje ne predstavlja dejanja nelojalne konkurence, na gospodarskem ministrstvu pojasnjujejo predlagane spremembe.

Kljub črtanju začasne prepovedi v upravnem postopku pa bo imelo podjetje še vedno možnost, da pri pristojnem sodišču zahteva izdajo začasne odredbe, s katero bo lahko doseglo začasno prepoved dejanj nelojalne konkurence.

Z ukinitvijo pristojnosti, ki jih ima tržni inšpektorat za nadzor nad določbami zakona, se bo zagotovila tudi večja pravna varnost, dodajajo na ministrstvu. S tem se bo namreč preprečil obstoj dveh pravnomočnih aktov, ki bi si lahko bila po vsebini nasprotujoča.