c S

DZ sprejel nov zakon o zaposlovanju tujcev

17.06.2015 08:46 Ljubljana, 16. junija (STA) - DZ je danes soglasno z 58 glasovi sprejel zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, s katerim se bo po zagotovilih vlade izboljšal pravni položaj tujih delavcev pri nas. Z njim pa se tudi poenostavlja birokratske postopke.

Z zakonom, ki bo 1. septembra nadomestil veljavni zakon o zaposlovanju in delu tujcev, se pomembno dviguje raven zaščite tujih delavcev pri nas, je dopoldne ob predstavitvi povedal Peter Pogačar z ministrstva za delo, družno, socialne zadeve in enake možnosti.

Vlada se je za pripravo novega zakona odločila zaradi nove evropske ureditve, ki za tujce uvaja enotno dovoljenje za prebivanje in delo, je pojasnil. Državljani tretjih držav, ki bodo v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, po novem torej ne bodo več potrebovali dveh dovoljenj.

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo se bo izdajalo v obliki izkaznice na upravnih enotah, postopki pa bodo po Pogačarjevih besedah tekli hitreje tako za delodajalce kot tujce. Dovoljenje naj bi bilo izdano v 30 dneh od popolne vloge.

Kot zelo pomembno za pravno varnost tujih delavcev v Sloveniji je izpostavil tudi določbo, po kateri se tujcu, ki je zaposlen v Sloveniji, med čakanjem na podaljšanje enotnega dovoljenja ne bo prekinilo socialno zavarovanje.

Po novem se bodo tujci na podlagi enotnega dovoljenja lahko zaposlovali samo za polni delovni čas in nič več tudi za krajšega od polnega. Iva Dimic (NSi) se je s tem strinjala z ugotovitvijo, da si zdaj delodajalci pogosto znižujejo stroške s tem, ko tujim delavcem neupravičeno skrajšujejo delovni čas z namenom, da se jih tudi zavaruje za krajši delovni čas.

Sezonsko delo se ureja posebej. To dovoljenje bo zavod za zaposlovanje izdajal delodajalcem, in sicer za čas do treh mesecev, tujci pa pri tem ne bodo več potrebovali dovoljenja za prebivanje.

Z zakonom se bo uredila tudi problematika neprijavljanja tujcev v socialna zavarovanja. Pogačar pa je še povedal, da prijava prostega delovnega mesta v postopku izdaje enotnega dovoljenja ne bo več potrebna, bo pa delodajalcu omogočeno, da pred vložitvijo vloge preveri stanje na trgu dela.

Zakon daje tudi podlago za oblikovanje seznama poklicev za zaposlitev, v katerem se v postopku izdaje soglasja ne bo preverjal trg dela. Gre za t.i. seznam deficitarnih poklicev.

Pogačar je kot zelo pomembno novost izpostavil zaostritev sankcij za kršitev pravic tujih delavcev v Sloveniji. Denarne kazni bodo bistveno višje, za najtežje kršitve pa je predvidena prepoved zaposlovanja, samozaposlovanja in dela. Poslanska skupina ZL je poskušala kazni znižati, a neuspešno.

"Ko govorimo o večji pravni varnosti, so pomembne tudi primerne sankcije za kršitve, tako da imajo že vnaprej preventivni učinek," je dopoldne o tej določbi menil Uroš Prikl (DeSUS).

Število tujih delavcev v Sloveniji se sicer že od izbruha krize zmanjšuje. Medtem ko je bilo leta 2008 izdanih 88.000 dovoljenj za delo tujcev, jih je bilo leta 2013 nekaj več kot 21.000, lani pa le še 17.000.