c S

Vlada danes o novih spremembah prevzemne zakonodaje

28.05.2015 11:23 Ljubljana, 28. maja (STA) - Vlada bo danes obravnavala osnutek novele zakona o prevzemih, ki določa obvezen minimalni prag uspešnosti prevzemne ponudbe in izrecno pravno podlago za izdajo novih odločb ATVP v zvezi z že izdanimi pravnomočnimi odločbami. Pretresala bo tudi program internacionalizacije, ki cilja na povečanje izvoza in rast tujih neposrednih investicij.

Osnutek predloga novele o prevzemih določa obvezen minimalni prag uspešnosti prevzemne ponudbe v višini 50 odstotkov in ene delnice - če prevzemnik v danem trenutku že ne razpolaga z več kot 50 odstotki vseh delnic ciljne družbe.

Pomembnejša predvidena novost je tudi izrecna pravna podlaga za izdajo novih odločb Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) v zvezi z že izdanimi pravnomočnimi odločbami agencije. Pravnomočne odločbe ATVP bo tako po v zakonu določenem postopku mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti, agencija pa bo lahko z izrecnim zakonskim pooblastilom izdala nove ugotovitvene odločbe.

Program spodbujanja internacionalizacije 2015-2020 medtem med strateškimi cilji izpostavlja povečanje vrednosti izvoza za osem odstotkov letno, od tega na trge zunaj EU za pet odstotkov letno. Prav tako predvideva najmanj ohranitev deleža stanja vhodnih tujih neposrednih investicij v bruto domačem proizvodu (BDP). Obseg tujih neposrednih investicij naj bi se sicer povečal z 8,9 milijarde evrov na 11,75 milijarde evrov.

Vir sredstev za financiranje dejavnosti programa internacionalizacije je v prvi vrsti državni proračun, ob tem pa Slovenija računa tudi na evropska sredstva.