c S

Izvršba na minimalno plačo ne bo več mogoča

20.05.2015 08:19 Ljubljana, 20. maja (STA) - Ministrstvo za pravosodje je pripravilo osnutek novele zakona o izvršbi in zavarovanju, ki med drugim onemogoča izvršbo na neto minimalno plačo. S tem izpolnjuje zavezo vlade iz socialnega sporazuma 2015-2016.

Kot je razvidno iz osnutka, objavljenega na spletnih straneh vlade, predlagane spremembe na področju izvršb predvidevajo odpravo pomanjkljivosti veljavne ureditve oz. uresničitev ustavnega načela socialne države.

Iz ustave namreč izhaja, da izvršba na plačo in druge prejemke dolžnika ne sme prizadeti v takšni meri, da bi bil ogrožen njegov eksistenčni minimum, "saj bi bili s tem ogrožena njegova socialna varnost, dostojanstvo in tudi svoboda".

Med pomembnejšimi novostmi je izpolnitev zaveze iz socialnega sporazuma, po kateri minimalni varovani znesek, ki v primeru izvršbe ostane dolžniku, ne sme biti nižji od neto minimalne plače, letos postavljene pri 604,35 evra.

Osnutek novele skladno s to obljubo predlaga zvišanje varovanega zneska, ki mora ostati po izterjavi t. i. navadnih terjatev, s 70 na 76 odstotkov bruto minimalne plače. Po trenutno veljavnem zakonu varovani znesek glede na višino bruto minimalne plače, letos postavljeno pri 790,73 evra, znaša 553,51 evra, po novem pa naj bi dosegel 600,95 evra.

Varovani znesek pri izterjavi t.i. privilegiranih terjatev (preživnine) naj bi medtem ostal pri 50 odstotkih bruto minimalne plače.

Ministrstvo za pravosodje načrtuje tudi omejitev izvršb na veteranski dodatek. Vanj naj bi bilo mogoče poseči le v primeru izvršbe za izterjavo zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Prav tako je v osnutku novele določeno, da se iz izvršb izvzame enkratne prejemke ob namestitvi otroka v rejniško družino.

Obeta se tudi ureditev uveljavljanja višjih omejitev zaradi vzdrževanih družinskih članov ali drugih oseb, ki jih mora dolžnik preživljati po zakonu. Dolžnik naj bi moral upravičenost do le-teh izkazovati pri izvrševalcu sklepa o izvršbi, torej banki ali delodajalcu, in ne pri sodišču.

Predvidene so še spremembe omejitve izvršbe v primeru, ko dolžnik pride do prilivov za več mesecev. Dolžnikom, "ki iz razlogov izven njihove pravne sfere" prilivov na bančni račun ne prejmejo pravočasno, naj bi se tako zagotovilo, da z njimi razpolagajo, če so jih prejeli za več obdobij naenkrat, in sicer za vsako obdobje z zneskom, s katerim bi lahko razpolagali, če bi ga dobili v mesecu, v katerem so bili upravičeni do njega.

Poleg tega novosti zadevajo še omejitev stroškov izvrševalcev sklepa o izvršbi v primeru nerubljivih prejemkov. Izvrševalci nadomestil za izvajanje dejanj na podlagi sklepa o izvršbi ali zavarovanju glede na osnutek novele ne bodo več smeli poravnati iz prejemkov, na katere je izvršba omejena.