c S

Informacijska pooblaščenka: DUTB je pravna oseba javnega prava

12.05.2015 10:25 Ljubljana, 12. maja (STA) - Informacijski pooblaščenec vztraja, da je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) pravna oseba javnega prava in da mora njeno delovanje ostati transparentno. "Upamo, da namen predlaganih sprememb zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank ni v izogibanju dostopa do informacij javnega značaja," pravi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Informacijski pooblaščenec je s strani ministrstva za finance prejel zaprosilo za mnenje glede predloga novele zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank. "Predlogu nasprotuje v delu, kjer ta navaja, da je DUTB pravna oseba zasebnega prava," so sporočili iz institucije.

Informacijskemu pooblaščencu sicer niso znani razlogi, zaradi katerih mora predlagatelj zakona v obrazložitvi zakona pojasnjevati, da gre za pravno osebo zasebnega prava. Vendar pa upa, da namen ni izogniti se zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

Ob tem Prelesnikova vztraja, da je DUTB pravna oseba javnega prava. "Že samo dejstvo, da je DUTB ustanovljena z zakonom, ki ji podeljuje javno pooblastilo, da uresničuje javne interese krepitve stabilnosti bank in finančnega sistema, jasno izkazuje, da DUTB ni zgolj gospodarska družba povsem zasebnopravne narave, ne glede na to, da naj bi bil tak zakonodajalčev namen;" meni. "Bistven je namen, za katerega je bila DUTB ustanovljena, in ne namen, da je DUTB pravna oseba zasebnega prava," je poudarila.

Teorija in predvsem sodna praksa sta razvili jasne kriterije, po katerih se presoja, ali je določen subjekt oseba javnega ali zasebnega prava. Razvrstitev je odvisna od celote značilnosti in razmerij pravnega subjekta, pri čemer pravnoorganizacijska oblika še zdaleč ni edini, predvsem pa ne odločilni element za presojo, nadaljujejo v instituciji.

"DUTB nikakor ni zgolj gospodarska družba zasebnega prava, četudi ima nekatere takšne značilnosti in posluje na trgu," zatrjujejo. Vsekakor so njeni cilji in naloge, ter predvsem njeno poslanstvo in namen ustanovitve, javnopravne narave. Takšne dejavnosti s takšnimi pooblastili namreč običajne pravne osebe zasebnega prava nikakor nimajo.

Ker je DUTB pravna oseba javnega prava, je torej tudi v celoti zavezanka za posredovanje informacij javnega značaja. Z ureditvijo, po kateri bi bila DUTB uvrščena med pravne osebe zasebnega prava, bi se transparentnost njenega delovanja znižala. V tem primeru namreč ne bi bila več zavezanka za posredovanje informacij javnega značaja v celotni sferi svojega delovanja, ampak le kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, torej le za podatke iz določenih pravnih poslov, "do česar pa po našem prepričanju ne sme priti", so še poudarili.

Vlado in finančno ministrstvo pozivajo, naj upoštevata pripombe informacijskega pooblaščenca na predlog novele in zagotovita, da bo poslovanje DUTB, katere delovanje je v javnem interesu, do javnosti odprto.