c S
O Nacionalnem reformnem programu danes dva odbora DZ in ZSSS 16.04.2015 08:24 Ljubljana, 16. aprila (STA) - Osnutek nacionalnega reformnega programa (NRP) 2015-2016 bo danes nadaljeval pohod po parlamentarnih odborih: obravnavala ga bosta odbora za finance in monetarno politiko ter za zdravstvo. O njem bodo na novinarski konferenci spregovorili tudi v največji sindikalni centrali, Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Poslanci in socialni partnerji so osnutek NRP prejeli v ponedeljek. Obravnavo dokumenta je v DZ v sredo začel odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov pa jo bodo skupaj opravili na petkovi seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).

Največji odpor po pričakovanjih ministrsko ekipo čaka v sindikalnih vrstah. Sindikalisti namreč zahtevajo konec varčevalne politike, česar pa osnutek NRP ne predvideva.

Prav varčevalni ukrepi, vezani na plače v javnem sektorju, pokojnine in socialne transferje, pa bodo verjetno med osrednjimi temami že danes - tako na odboru DZ za finance in monetarno politiko kot na novinarski konferenci ZSSS.

Dokument, ki ga je vlada sprejela v soboto, namreč predvideva več ukrepov za odpravo čezmernega primanjkljaja in stabilizacijo dolga, skladno s tem pa tudi zamenjavo kratkoročnih varčevalnih ukrepov v naslednjih dveh letih z dolgoročnejšimi sistemskimi ali drugimi finančno primerljivimi ukrepi.

Poleg optimizacije javnega sektorja s prenovo plačne politike, dodatnih sprememb pokojninskega sistema in celovite davčne reforme se med drugim dotika še zdravstvene reforme, odprave administrativnih ovir, spodbujanja podjetništva, sistemskega razdolževanja podjetij, spodbujanja razvoja socialnega podjetništva in deregulacije poklicev. Načrtuje tudi nadaljevanje čiščenja bilanc bank in privatizacije ter ukrepe zoper korupcijo.