c S

Predsednik republike začel postopek za predlaganje kandidatov za Sodni svet

26.03.2015 07:56 Ljubljana, 25. marca (STA) - Predsednik republike Borut Pahor je danes začel postopek za predlaganje kandidatov za Sodni svet. Petim članom Sodnega sveta, med njimi dvema, izvoljenima na predlog predsednika republike, namreč 1. julija poteče mandat, so sporočili iz predsednikovega urada. Predloge kandidatov zbira do 24. aprila.

Pahor je Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, Notarski zbornici Slovenije, Zvezi društev pravnikov Slovenije ter Odvetniški zbornici Slovenije posredoval prošnjo za predlaganje možnih kandidatk in kandidatov za dva člana Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike izvoli DZ.

Predsednik republike v skladu z ustavno opredelitvijo lahko predlaga kandidate iz vrst univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov in pri tem ni vezan na javni razpis. Ker želi za dva nova člana Sodnega sveta predlagati najboljše kandidatke in kandidate, ki ustrezajo visokim strokovnim kriterijem za opravljanje omenjene funkcije, se je obrnil tudi na omenjene institucije s prošnjo, da mu predloge posredujejo do 24. aprila, so zapisali v predsednikovem uradu.

Predsednik DZ Milan Brglez je razpisal volitve petih članov Sodnega sveta za četrtek, 18. junija. Pahor mora kandidatno listo za dva člana Sodnega sveta predlagati DZ najpozneje 20 dni pred dnevom glasovanja, torej do 29. maja.

Sodni svet je z ustavo opredeljen državni organ, ki ga sestavlja enajst članov. Pet jih izvoli DZ na predlog predsednika republike, šest članov pa izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo.

Člani sodnega sveta so v skladu z zakonom o sodiščih izvoljeni za šest let, pri čemer pa na vsaka tri leta potekajo volitve dveh ali treh članov Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike izvoli državni zbor, ter treh članov iz vrst sodnikov. Po poteku mandata člani ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni.

Volitve članov Sodnega sveta, ki so sicer tajne, razpiše predsednik državnega zbora najmanj tri mesece pred iztekom mandata članov Sodnega sveta.

Sodni svet ima različne pristojnosti, med drugim predlaga državnemu zboru kandidate za izvolitev v sodniško funkcijo ali razrešitev sodnika, imenuje in razrešuje predsednike sodišč, razen predsednika vrhovnega sodišča, odloča o napredovanju sodnikov ter sprejme merila za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe.