c S

Delovno sodišče zavrnilo tožbo Pirc Musarjeve za sklenitev pogodbe o zaposlitvi na čelu RTV

24.03.2015 10:38 Ljubljana, 24. marca (STA) - Ljubljansko delovno sodišče je zavrnilo zahtevek nekdanje informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar za sklenitev pogodbe o zaposlitvi na položaju generalne direktorice RTVS in razveljavitev sklepa o imenovanju Marka Fillija na to mesto. Sodišče pa še ni odločilo o tožbi o zakonitosti obnove postopka imenovanja, poroča današnje Delo.

Pirc Musarjeva se je maja lani najprej obrnila na upravno sodišče, a se je to izreklo za stvarno nepristojno in zadevo odstopilo delovnemu sodišču, ki pa je nato pravnomočno zavrnilo začasno odredbo, tožbo pa zavrglo oziroma zavrnilo.

Potem ko je višje sodišče zavrnjeni del zahtevka iz tožbe vrnilo v ponovno odločanje, je delovno sodišče zdaj vnovič zavrnilo zahtevek, s katerim je Pirc Musarjeva terjala sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto generalne direktorice RTVS od maja lani in razveljavitev sklepa o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja.

Kot je zapisalo sodišče, tožnica ni imenovana za generalno direktorico in ne more zahtevati niti ugotovitve obstoja delovnega razmerja niti da toženka z njo sklene pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela generalne direktorice.

Sodba še ni pravnomočna.

Pooblaščenec Pirc Musarjeve odvetnik Dino Bauk v pritožbi opozarja, da je sodišče napačno ugotovilo dejansko stanje, saj o tožbenem zahtevku vsebinsko sploh še ni bilo presojano, temveč je bil zahtevek zavržen zaradi preuranjenosti. Na tej osnovi pa ni mogoč zaključek, da je sklep o obnovi zakonit oziroma da je zakonit sklep o odpravi sklepa o imenovanju Pirc Musarjeve za generalno direktorico RTVS ter da tožnica zato ne more zahtevati ugotovitve obstoja delovnega razmerja oziroma sklenitve pogodbe o zaposlitvi in priznanja pravic iz delovnega razmerja, je prepričan odvetnik.

Nekdanja informacijska pooblaščenka je bila aprila lani sprva izbrana za generalno direktorico RTVS, a so pozneje programski svetniki sklenili, da bodo glasovali ponovno. Kmalu se je namreč izkazalo, da programski svetnik Matjaž Sterže sploh ne bi smel biti na tej funkcij, saj je bil leta 2010 član sveta Zaresa, zakon o RTV pa takšno članstvo izrecno prepoveduje.

Programski svet je zato obnovil postopek glasovanja, a le za novega generalnega direktorja, ko sta se v zadnji krog uvrstila sedanji direktor Marko Filli in Nataša Pirc Musar, takrat nobeden od njiju ni dobil potrebnih 15 glasov. V ponovljenem glasovanju je večino glasov dobil Filli.