c S
Računsko sodišče za javnost celotnega poročila o poslovanju DUTB 04.03.2015 13:26 Ljubljana, 04. marca (STA) - Računsko sodišče, ki je DUTB za poslovanje v letu 2013 izdalo negativno mnenje, poziva vlado, ministrstvo za finance in DUTB, naj bo poročilo javno v celoti, da bo lahko pojasnilo okoliščine, ki so botrovale takšnemu mnenju. V reviziji DUTB je odkrilo sum kaznivega dejanja pri sklepanju pogodb z zunanjimi svetovalci in ga naznanilo policiji.

Računsko sodišče je poleg poslovanja Družbe za upravljane terjatev bank (DUTB) v letu njene vzpostavitve revidiralo še vzpostavitev pogojev za delovanje DUTB in prenos slabih bančnih posojil na DUTB s strani vlade in ministrstva za finance. Pri tem je ugotovilo, da vlada in ministrstvo pri tem nista ravnala učinkovito.

"Revidirancem svetujemo, naj ne izgubljajo energije s predstavljanjem argumentov, ki so javnosti zakriti, temveč da premislijo o tem, da jih javnosti odprejo, ter se raje osredotočijo na pripravo odzivnega poročila čimprej," je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Časa za njihovo pripravo imajo 90 dni, a jih revizorji pričakujejo mnogo prej, je dodal.

Sodišče je pri poslovanju DUTB v letu 2013 ugotovilo več nepravilnosti oz. pomanjkljivosti. Veliko jih je na področju plačne politike, kjer so velika nesorazmerja znotraj DUTB, sploh pa v primerjavi z drugimi družbami v državni lasti. Pri sklepanju pogodb z zunanjimi izvajalci je ugotovilo kršitev zakona o javnem naročanju, ki velja tako v Sloveniji kot v EU, in sum že omenjenega kaznivega dejanja.

V veliko primerih DUTB denimo ni zahtevala specifikacije računov, zaradi česar ni mogoče preveriti, ali so bile storitve sploh izvedene. V nekaterih primerih so se naloge podvajale, plačane pa so bile na dve različni mesti. Kot primer je Vesel navedel podvajanje nalog osebe, zaposlene za odnose z javnostmi, ter najete svetovalne osebe za iste naloge. Zgodba se je ponovila pri delu in plačilu najetih svetovalnih družb.

"Takšna poslovna praska je precej nenavadna, ne samo v Sloveniji, tudi drugod," je orisal Vesel. Sodišče je tako izpostavilo pomanjkljiv nadzor nad ravnanjem in poslovanjem DUTB, ki bi ga lahko vlada, ministrstvo in DUTB lahko zagotovili z vzpostavitvijo sklada za stabilnost bank. To bi morali, ne glede na drugačno mnenje in vlade in DUTB, storiti v skladu z zakonom o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, je spomnil Vesel.

"DUTB je v leto 2013 predstavljalo izjemno poslovno okolje, polno izjem, z izjemnimi prejemki," je povzel Vesel in opozoril, da ni mogoče pojasniti, zakaj je vlada s takšno politiko poslovanja in prejemkov soglašala toliko časa. Ne moremo pristati na argumentacijo, da so pravi strokovnjaki toliko vredni, ker bi to pomenilo, da so na položajih v drugih državnih družbah nestrokovni kadri, je menil.

Kot je opozoril, ima vlada neposreden vpliv na DUTB, saj ona imenuje neizvršne direktorje. "Vlada ima vse niti v svojih rokah, to pomeni tudi odgovornost," je dejal. Lahko neposredno vpliva na spremembe v DUTB, a se to doslej ni zgodilo. Tako vladi priporoča, naj premisli o zamenjavi neizvršnih direktorje, o čemer bo vlada po svojih napovedih odločala še ta teden. Če bo ohranila enotirni sistem, mora okrepiti nadzor, vsekakor pa mora spremeniti plačno politiko v DUTB, so prepričani revizorji.

Vesel je med drugim opozoril še na eno zanimivost. Uradni delovni jezik v DUTB je angleščina, kar je v nasprotju z zakonom o javni rabi slovenščine. Tako se je dogodilo, da so bile nekatere pogodbe sklenjene v angleščini in so bile naknadno prevedene, njihova vsebina pa odstopa od originala, kar bi v primeru spora lahko predstavljalo precejšnjo težavo.