c S
Polemična razprava odbora za pravosodje o svežnju pravosodnih zakonov danes še brez epiloga 11.02.2015 16:20 Ljubljana, 11. februarja (STA) - Odbor DZ za pravosodje se je lotil svežnja petih zakonskih novel s področja pravosodja, a po večurni razpravi še ni uspel zaključiti obravnave prvega iz svežnja zakonov, novele zakona o sodiščih. Ta je sicer naletela na precej pomislekov, najbolj pa je razburila sodne cenilce in izvedence, saj jim med drugim omejuje uporabo nazivov zunaj sodišč.

Novela zakona o sodiščih po besedah pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča krepi etiko in integriteto sodstva ter odpravlja korupcijska tveganja v sodstvu na podlagi priporočil Greca. Med drugim sodnemu svetu nalaga pripravo kodeksa sodniške etike ter ustanovitev komisije za etiko in integriteto. Poleg tega novela predvideva možnost razporejanja okrajnih sodnikov na okrožna, kar bo po Klemenčičevem mnenju odpravilo neenakomerno obremenitev sodišč.

Z novelo se vzpostavlja tudi nov sistem imenovanja sodnih izvedencev in cenilcev. Tako bo s predlogom uveljavljen pozivni sistem, omejena pa bo tudi uporaba naziva izvedenec oziroma cenilec.

Predlagana novela je med zainteresirano javnostjo in opozicijskimi poslanci naletela na kar nekaj pripomb. Pomisleke so imeli tako v parlamentarni zakonodajno-pravni službi kot tudi v Sodnem svetu in na vrhovnem sodišču. Opozorili so, da pravila obnašanja sodnikov že določa zakon, poleg tega pa je kodeks sodniške etike že sprejelo sodniško društvo, zato sprejem novega kodeksa ni potreben. Predsednik sodnega sveta Janez Vlaj pa je tudi opozoril, da sodni svet z novelo dobiva nove pristojnosti, ne pa tudi virov za njihovo izvedbo.

Predlog pa je razburil predvsem sodne cenilce, izvedence in tolmače. Na današnji seji je več predstavnikov društev izvedencev in cenilcev različnih strok nasprotovalo predlogu, po katerem ne bodo smeli delovati zunaj sodišč oziroma uporabljati nazivov v postopkih s strankami. To bi po njihovem mnenju pomenilo degradacijo stroke in imelo dolgoročne posledice tudi za delo sodišč.

Da nihče od vpletenih zakonskih rešitev ne podpira, so opozarjali tudi v opozicijskih poslanskih skupinah. "Kdo je za, razen ministra," se je denimo vprašal Vinko Gorenak (SDS). Da spremembe zakonodaje ne moremo sprejemati na silo, je poudaril tudi Jani Moderndorfer (ZaAB). V razpravi so sicer poslanci SDS opozarjali predvsem na to, kaj v zakonu manjka, da bi bilo sodstvo bolj učinkovito in pravično.

V koalicijski SMC pa so po drugi strani prepričani, da danes tlakujejo pot pravosodni reformi, ki jo je treba narediti, kot je dejala Ksenija Korenjak Kramar. Minister Klemenčič pa, kot pravi, razume, da so lahko spremembe boleče.

Po večurni razpravi je predsednica odbora Bojana Muršič sejo prekinila, odbor jo bo nadaljeval v četrtek ob 17. uri. Članom odbora tako danes še ni uspelo glasovati o vloženih dopolnilih k noveli zakona o sodiščih. Vloženih je sicer kar nekaj dopolnil tako koalicijskih kot opozicijskih poslanskih skupin.

Poleg novele zakona o sodiščih v paket zakonov, ki naj bi predstavljal prvi korak k reformi pravosodja, sodijo še novele zakonov o sodniški službi, o državnem tožilstvu, o brezplačni pravni pomoči in o sodnem registru. Po Klemenčičevih besedah jim je skupno to, da uveljavljajo priporočila Greca in so namenjene bolj transparentnemu delovanju.