c S
Na slovenjgraškem sodišču se zmanjšuje pripad novih zadev 11.02.2015 14:28 Slovenj Gradec, 11. februarja (STA) - Sodišči v Slovenj Gradcu beležita trend zmanjševanja pripada novih zadev, zmanjšuje se število nerešenih zadev in tudi skrajšuje čas reševanja zadev. Kot je danes med drugim izpostavila predsednica okrajnega sodišča Vesna Rebernik Jamnik, bi bil lahko precejšen upad pripada kazenskih zadev tudi posledica ukinitve policijske uprave v Slovenj Gradcu.

Okrožno in okrajno sodišče v Slovenj Gradcu sta lani obe dobili novo vodstvo, ki je na današnji novinarski konferenci v Slovenj Gradcu predstavilo delo v lanskem letu in trende zadnjih let.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, ki ga vodi Petra Čas, je eno manjših okrožnih sodišče v Sloveniji in ima sistemiziranih osem sodniških mest. Lani je to sodišče, ki trenutno dela s sedmimi sodniki, prejelo 3458 novih zadev, kar je 8,4 odstotka manj kot leto prej.

Skupno je okrožno sodišče lani rešilo 3519 zadev, konec leta 2014 pa je ostalo nerešenih 897 zadev. Med drugim se je lani v primerjavi z letom 2013 več kot podvojilo število stečajev. Skupno je sodišče lani začelo 157 osebnih stečajev in stečajev pravnih oseb, leto prej pa 75, sicer pa je konec leta 2014 sodišče vodilo še skupno 282 stečajev.

Tako na okrožnem kot okrajnem sodišču so lani zabeležili manjši pripad kazenskih zadev v primerjavi z letom prej. Na okrožnem sodišču je bil pripad za skoraj četrtino manjši kot leto prej, na okrajnem pa za dobro petino manjši. Kot je dejala predsednica okrajnega sodišča Vesna Rebernik Jamnik, opažajo, da od ukinitve Policijske uprave Slovenj Gradec - to se je zgodilo junija 2011 - beležijo upad pripada kazenskih zadev.

V času delovanja policijske uprave v Slovenj Gradcu je bil po njenih besedah letni pripad na okrajno sodišče povprečno 400 kazenskih zadev, lani pa je sodišče v obravnavo dobilo 157 novih kazenskih zadev, leto prej pa 199. Okrožno sodišče pa je lani v obravnavo prejelo 111 novih kazenskih zadev, v letu 2013 pa 146.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, ki deluje kot organizacijska enota okrožnega, je sicer lani skupno prejelo v obravnavo 19.377 zadev, kar je malenkost več kot leto prej. Okrajno sodišče na vseh področjih, razen na področju izvršbe, uspešno zmanjšuje število zadev, ki se štejejo za sodni zaostanek, prav tako je pri zmanjševanju sodnih zaostankov uspešno tudi okrožno sodišče. Obe predsednici sta izpostavili tudi za obe sodišči ugodne rezultate pritožb, ki so jih stranke na višje sodišče podale zaradi lanskih odločitev v sodnih zadevah.

Časova je danes opozorila še na nujnost nadaljevanja leta 2004 začasno prekinjene obnove sodne zgradbe v Slovenj Gradcu, kjer domujeta obe sodišči. Direktor sodišča Zvonko Ulcej pa je povedal, da bo sodišče po zdajšnjem predlogu državnega proračuna letos za delovanje dobilo 3,5 milijona evrov sredstev, kar je za 250.000 evrov manj, kot je znašala poraba v lanskem letu.