c S
Danes podpis socialnega sporazuma 2015-2016 05.02.2015 14:40 Ljubljana, 05. februarja (STA) - Socialni partnerji bodo danes, nekaj več kot tri mesece po začetku pogajanj, v prisotnosti premierja Mira Cerarja podpisali socialni sporazum 2015-2016 (izhodišča). Slovenija bo tako dobila tretji sodoben dokument, ki s ciljem doseči stabilnost in socialni mir opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve vseh treh strani. Zadnji je potekel z letom 2009.

Vlada, delodajalci in sindikati se bodo s podpisom zavezali, da mora ena njihovih prioritet postati zagotavljanje socialnega tržnega gospodarstva in ustrezne ravni socialne varnosti, ki temelji na načelih solidarnosti in pravične prerazporeditve bremen.

Temeljne zaveze so usmerjene v nov razvojni zagon, zniževanje brezposelnosti, odpravo krize vrednot, krepitev konkurenčnosti, ekonomske demokracije, notranjega povpraševanja in učinkovitosti javnega sektorja, spoštovanje resolucije o normativni dejavnosti pri sprejemanju zakonodaje, ureditev sistema dolgotrajne oskrbe ter uskladitev višine minimalnega osebnega dohodka.

Dokument predvideva skoraj 140 ukrepov na vseh ključnih področjih. Med drugim napoveduje, da z izjemo davka na nepremičnine ne bo novih obremenitev gospodarstva, razen v primeru višje sile, vprašanja minimalne plače pa zaradi nesoglasij ne rešuje.

Pogajanja o socialnem sporazumu so potekala dva meseca v 16 večurnih krogih. Pogajalci so besedilo parafirali 20. januarja, nato pa je romalo v potrditev na vlado ter organe delodajalskih in sindikalnih organizacij.

Med podpisniki naj ne bi bilo le Gospodarske zbornice Slovenije. Ta teden je sicer do pomislekov prišlo tudi v nekaterih sindikatih, kjer so jih po nerešenem vprašanju minimalne plače zmotila še vprašanja, vezana na deregulacijo poklicev, visoko šolstvo in neizplačilo plač po pogodbi v izolski bolnišnici.