c S

Pravni strokovnjaki o ustavnih spremembah glede oblikovanja vlade od 12. marca

02.02.2015 17:06 Ljubljana, 02. februarja (STA) - Poslanske skupine so ustavni komisiji posredovale svoje predloge za člane strokovne skupine, ki bo pripravila mnenje o predlaganih spremembah ustave glede postopka oblikovanja vlade. V strokovno skupino, ki bo imenovana 12. marca, so predlagani Igor Kaučič, Matej Avbelj, Franc Grad, Miran Potrč, Dino Bauk, Janez Pogorelec in Lojze Ude.

Ustavna komisija DZ se je namreč na svoji prvi seji 20. januarja lotila predloga SDS za začetek postopka spremembe več členov ustave, ki so povezani z oblikovanjem vlade. Predsednik DZ in ustavne komisije Milan Brglez se je na podlagi razprave odločil ustanoviti strokovno skupino, ki bo pripravila gradivo za vsebinsko razpravo.

Poslanske skupine so imele do 29. januarja čas, da Brglezu pošljejo imena svojih kandidatov za člane strokovne skupine. To so storile vse poslanske skupine, z izjemo poslancev narodnih skupnosti.

V SMC so za člana skupine predlagali predavatelja na pravni fakulteti v Ljubljani Igorja Kaučiča, v SDS predavatelja na fakulteti za državne in evropske študije v Kranju Mateja Avblja, v DeSUS predavatelja na pravni fakulteti v Ljubljani Franca Grada, v SD nekdanjega poslanca te stranke Mirana Potrča, v ZL odvetnika Dina Bauka, v NSi namestnika direktorice vladne službe za zakonodajo Janeza Pogorelca, v ZaAB pa zaslužnega profesorja ljubljanske pravne fakultete Lojzeta Udeta.

Člani ustavne komisije bodo o ustanovitvi strokovne skupine odločali na naslednji seji 12. marca, dolžnost skupine pa bo priprava mnenja glede predlaganih ustavnih sprememb. Pri tem se bodo člani skupine do možne spremembe postopka imenovanja vlade opredelili širše. Skupina naj bi tudi pripravila osnutek stališč o osnutku ustavnega zakona ter osnutek predloga ustavnega zakona.

Predlog za začetek postopka spremembe več členov ustave, ki so povezani z oblikovanjem vlade, je vložila poslanska skupina SDS, predlog pa se nanaša na 111., 112., 116. in 117. člen ustave. V SDS predlagajo, da bi DZ, ko bi odločal o predsedniku vlade, istočasno odločal tudi o listi kandidatov za ministre.

Na prvi seji komisije je predlog naletel na mešane odzive, najbolj kritični so bili v opozicijskih ZL in ZaAB. Ustavna komisija DZ sicer o sklepu, da se začne postopek spremembe ustave, odloča z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov komisije.