c S
Ljubljansko okrajno sodišče po oceni Pavlič Pivkove uspešno kljub zmanjševanju kadra in denarja 23.01.2015 15:16 Ljubljana, 23. januarja (STA) - Okrajno sodišče v Ljubljani se podobno kot druga sodišča v državi sooča z zmanjševanjem sredstev in števila zaposlenih, kljub temu pa mu uspeva zmanjševati sodne zaostanke in skrajševati pričakovane čase reševanja zadev, je na novinarski konferenci povedala njegova predsednica Vesna Pavlič Pivk. Sodišče tako po njeni oceni dela uspešno.

Po besedah Pavlič Pivkove se je v letu 2014 bistveno skrajšal čas trajanja postopka na kazenskem oddelku, in sicer s 17 na 11 mesecev, okoli polovica zadev pa je bila rešena že v šestih mesecih. Tudi sicer zadeve na omenjenem oddelku rešujejo hitro, zato so lani v reševanje prevzeli še 180 zadev z Okrajnega sodišča v Kranju, v prihodnje pa bi lahko prevzemali tudi zadeve okrožnih sodišč.

Na pravdnem oddelku so rešili nekaj zelo starih zadev, povečalo se je tudi absolutno število rešenih zadev. Omenjeni oddelek je po besedah Pavlič Pivkove sicer eden izmed oddelkov, na katerih se zrcali težak gospodarski položaj. Iz leta v leto namreč narašča število pravd, ki izvirajo iz izvršilnega postopka na podlagi verodostojne listine.

Nekaj več težav ima zapuščinski oddelek sodišča, saj je (poleg oddelka za prekrške) v letu 2014 prejel več novih zadev, kot jih je rešil. Po besedah Pavlič Pivkove razlog tiči v kadrovskih težavah. Slednje naj bi pred kratkim z reorganizacijo vendarle rešili, zato načrtuje, da jim bo zaostanek uspelo nadoknaditi. Toliko boljše rezultate pa sodišče beleži pri reševanju nepravdnih zadev, saj jim je število nerešenih nepravdnih zadev v zadnjih 5 letih uspelo zmanjšati za 45 odstotkov.

Bistveno več zadev kot jih je prejel, je v letu 2014 uspelo rešiti izvršilnemu oddelku, ki pa ima kljub temu še vedno v delu več kot 122.000 zadev. Po besedah Pavlič Pivkove najdlje trajajo postopki, v katerih se prodajajo nepremičnine (najmanj dve leti in pol), saj se dolžniki poslužujejo vseh pravnih sredstev, ki so jim na voljo. Bi pa lahko po njeni oceni postopke pospešila že sprejeta novela zakona o izvršbi, ki pri prodaji nepremičnine predvideva zgolj dve dražbi.

Na oddelku za prekrške po besedah predsednice ljubljanskega okrajnega sodišča opažajo predvsem povečan porast zasegov motornih vozil. Pri tem ocenjujejo, da se je tovrstna sankcija izkazala za učinkovito, saj se je število večkratnih kršiteljev najtežjih cestnoprometnih predpisov močno zmanjšalo.

Posebej ponosni so na sodišču na svoj centralni oddelek za verodostojno listino, preko katerega je mogoče računalniško vlagati predloge za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Oddelek je začel delovati leta 2008, po besedah Pavlič Pivkova pa je pomembno pripomogel k izboljšanju plačilne discipline v državi. Letno prejme okoli 200.000 zadev, pripad pa v celoti obvladuje.

Med težavami, s katerimi se srečuje sodišče, njegova predsednica izpostavlja zmanjševanje števila zaposlenih in višine sredstev za pokrivanje stroškov sodnih postopkov. Ob tem izpostavlja, da jim rebalans proračuna, ki je v pripravi, za pokrivanje stroškov sodnih postopkov za leto 2015 namenja dobra dva milijona evrov, kar bo po njenih besedah zadostovalo le za okoli osem mesecev.

Pavlič Pivkova pa opozarja tudi na poskuse pritiskov in zniževanja ugleda sodstva preko politično motiviranih izjav. Pri tem sporoča, da jih nobeni pritiski "ne bodo odvrnili od zaveze, da bodo o pravicah in dolžnostih ter o obtožbah odločali brez nepotrebnega odlašanja, neodvisno in nepristransko ter odgovorno in pošteno".