c S

Sodišče EU potrdilo zavrnitev Simobilove pritožbe zoper Mobitel

17.12.2014 16:38 Luxembourg, 17. decembra (STA) - Splošno sodišče EU je danes potrdilo odločitev Evropske komisije, da zavrne pritožbo Simobila zoper Mobitel, nekdanjo hčerinsko družbo Telekoma Slovenije. Gre za leta 2009 podano pritožbo, v kateri je Simobil Mobitelu v primeru njihovega naročniškega paketa Itak Džabest očital izrivanje konkurence na slovenskem trgu mobilne telefonije.

Drugi največji slovenski mobilni operater Simobil, ki sodi pod okrilje skupine Telekom Austria, je leta 2009 pri komisiji vložil pritožbo, da bi prijavil strategijo, s katero naj bi družba Mobitel izrivala konkurenco na maloprodajnem trgu mobilne telefonije in na veleprodajnem trgu dostopa in vzpostavljanja klicev v mobilnih omrežjih.

Komisija je s sklepom leta 2011 zavrgla in zavrnila pritožbo družbe Simobil, ker je glede maloprodajnega trga mobilne telefonije slovenski organ, pristojen za konkurenco, že obravnaval zadevo, glede veleprodajnega trga dostopa in vzpostavljanja klicev v mobilnih omrežjih pa interes EU za nadaljnjo preiskavo zadeve ni bil zadosten.

Simobil je zavrženje in zavrnitev pritožbe izpodbijal pred Splošnim sodiščem EU, slednje pa je danes potrdilo zavrženje in zavrnitev pritožbe družbe Simobil. Ob tej priložnosti je tudi prvič podalo razlago določbe evropske uredbe, katere namen je zagotovitev optimalne obravnave zadev pri najustreznejših organih znotraj Evropske mreže za konkurenco.

Kar zadeva maloprodajni trg mobilne telefonije, sodišče opozarja, da komisija v skladu s pravom EU lahko zavrže pritožbo, kadar organ države članice, pristojen za konkurenco, že obravnava zadevo, so sporočili s sodišča.

Komisija mora pri tem ugotoviti dva pogoja - da organ države članice, pristojen za konkurenco, obravnava zadevo, ki ji je predložena, in da se ta zadeva nanaša na isti sporazum, isti sklep združenja ali isto ravnanje.

Kadar sta ta pogoja izpolnjena, pravo EU ne določa pravil o razdelitvi pristojnosti med komisijo in organi držav članic, pristojnimi za konkurenco, zato družba Simobil ni imela nikakršne pravice zahtevati, da zadevo obravnava komisija, pojasnjujejo na sodišču.

Splošno sodišče glede prvega pogoja namreč ugotavlja, da je slovenski organ, pristojen za konkurenco, že dejavno obravnaval zadevo, zato komisiji ni bilo treba presojati utemeljenosti stališč tega organa.

Glede drugega pogoja pa sodišče tako kot komisija ugotavlja, da se je postopek pred slovenskim organom, pristojnim za konkurenco, nanašal na iste domnevne kršitve, ki so bile hkrati storjene na istem trgu kot tiste, ki so bile glede maloprodajnega trga predložene v obravnavo komisiji.

V Simobilu so v prvem odzivu za STA izrazili presenečenje nad odločitvijo sodišča in dodali, da formalistični pristop sodišča v tem primeru spodkopava učinkovito uvedbo pravil EU s področja varstva konkurence v Sloveniji. Zato razmišljajo, da bi se pritožili na Sodišče EU.

Simobil je tožbo proti Evropski komisiji vložil, ker ni preiskala domnevne Mobitelove zlorabe prevladujočega položaja s paketom Džabest. Ta naj bi Mobitelovim tekmecem povzročila nekaj 100 milijonov evrov škode, so leta 2011 ob vložitvi tožbe zoper komisijo navedli v Simobilu.

V Simobilu sicer danes ob vsem skupaj upajo tudi na nadaljnje korake slovenske agencije za varstvo konkurence. Varuh konkurence je februarja 2012 namreč ugotovil, da je Telekom Slovenije kršil deveti člen zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 102. člen pogodbe o delovanju EU.

To naj bi storil s tem, da je od novembra 2008 do julija 2010 z namenom okrepitve ali ohranitve svoje tržne moči na pomembnem delu maloprodajnega trga mobilnih telekomunikacijskih storitev ponujal maloprodajni paket Itak Džabest po nepoštenih prodajnih cenah. Zaradi tega je obstajala verjetnost izrinjanja konkurentov s trga, pri tem pa je zlorabil prevladujoči položaj na maloprodajnem trgu mobilnih telekomunikacijskih storitev.

Vendar pa je vrhovno sodišče nato novembra lani odpravilo odločbo agencije, ker je slednja zmotno uporabila materialno pravo, kršila postopek in nepopolno ugotovila dejansko stanje. Agencija bi tako morala v ponovljenem postopku upoštevati v sodbi izražena procesnopravna in materialnopravna stališča.

V Telekomu Slovenije pa so za STA dejali, da je odločitev Splošnega sodišča EU pričakovana, in dodali, da je sodišče odločilo tudi, da mora Simobil nositi svoje stroške ter stroške Evropske komisije in Telekoma Slovenije.

"V Telekomu Slovenije smo tekom postopka z aktivno in strokovno udeležbo ter s trdnimi argumenti dokazali, da so očitki Simobila neutemeljeni," so zapisali. Ob tem so prepričani, da bodo tudi v ponovljenem postopku pred agencijo za varstvo konkurence dokazali, da niso kršili pravil konkurenčnega prava.