c S

Ustavno sodišče v celoti razveljavilo ureditev uklonilnega zapora

17.12.2014 16:49 Ljubljana, 17. decembra (STA) - Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, ki ga je začelo na zahtevo varuha človekovih pravic, v celoti razveljavilo ureditev uklonilnega zapora. Odločilo je tudi, da se ustavijo vsi postopki odločanja o uklonilnem zaporu, ki do objave odločitve ustavnega sodišča še niso bili končani, so danes sporočili iz urada varuha.

V primerih, kjer je bil postopek o uklonilnem zaporu že končan, pa se uklonilni zapor ne izvrši oziroma se njegovo izvrševanje ustavi.

V uradu varuha za človekove pravice so pojasnili, da je ustavno sodišče sprejelo odločitev na seji 11. decembra. Razveljavilo je prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 19. člena zakona o prekrških, sedmi odstavek 19. člena, kolikor se nanaša na izvršitev uklonilnega zapora, in tudi 202.b člen tega zakona.

Ustavno sodišče protiustavnosti izpodbijanega ukrepa uklonilnega zapora kot takega sicer ni ugotovilo. Ugotovilo pa je, da so v neskladju z ustavo posamezni pogoji in ureditev postopka, kot so predpisani za izrekanje uklonilnega zapora, ker ne dajejo v zadostni meri jamstev, ki jih zagotavlja ustava.

Ker ugotovljene protiustavnosti, zlasti pa način ureditve ukrepa, ne omogočajo, da bi ustavno sodišče razveljavilo le posamezne določbe, je ureditev uklonilnega zapora razveljavilo v celoti. Kot so poudarili v uradu varuha, je ustavno sodišče s tem pritrdilo njihovim opozorilom, da ureditev uklonilnega zapora nedopustno posega v človekove pravice ali temeljne svoboščine.

Zakonodajalec bo sedaj moral uklonilni zapor, če bo pri njem vztrajal, urediti na novo, tako da bo njegova ureditev upoštevala jamstva, ki jih zagotavlja ustava. Varuh je sicer leta 2012 zahtevo za oceno ustavnosti vložil, ker je obravnaval več pobud nezadovoljnih pobudnikov, ki jim je bil v postopku izvršitve pravnomočne odločbe o prekršku določen uklonilni zapor.

Nekateri pobudniki so izpostavili na primer, da jim je bil uklonilni zapor določen, čeprav niso imeli možnosti za plačilo globe, drugi pa so izrazili svojo nemoč, da bi se izognili prestajanju uklonilnega zapora, določenega v postopku izvrševanja pravnomočnih odločb, izdanih v postopku o prekršku.

Varuh človekovih pravic je vložil zahtevo za oceno ustavnosti zakona o prekrških v delu, ki predvideva uklonilni zapor za neplačnike glob. Prvi odstavek 19. člena zakona namreč predvideva, da se storilca, ki deloma ali v celoti ne plača globe v določenem roku, prisili k plačilu tako, da se mu določi uklonilni zapor. O uklonilnem zaporu odloči sodišče.

Varuh je tudi izpodbijal na 19. člen navezujoče določbe zakona.