c S

KPK: Slaba banka za zunanje izvajalce porabila 12 milijonov evrov

17.12.2014 09:45 Ljubljana, 17. decembra (STA) - DUTB je od ustanovitve do konca avgusta za zunanje izvajalce porabila 12 milijonov evrov. V ta znesek so všteta plačila tako zunanjim svetovalcem kot tudi vsem ostalim zunanjim izvajalcem ter znesek, ki ga je DUTB za izvedbo računovodskih, poročevalskih in IT storitev vodenja tveganih postavk plačala NKBM in NLB, izhaja iz končnega poročila KPK.

Kot navaja Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), dosedanje delovanje slabe banke na področju najemanja zunanjih izvajalcev, kadrovanja ter nezagotavljanje sledljivosti in transparentnosti sprejemanja odločitev kažejo na slabo prakso in nedoseganje najvišjih standardov korporativnega upravljanja.

Komisija zato dvomi v učinkovitost izvajanja nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) nad zakonitostjo, gospodarnostjo in učinkovitostjo procesov odobravanja kreditov in naložb v bankah, deležnih ukrepov po zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank.

Vsa s strani komisije izražena mnenja, opažanja ali opozarjanja so podana z namenom odprave vseh tveganj, ali celo nepravilnosti, in terjajo takojšnje ukrepanje, pravijo v komisiji. V tem času in okolju urejanje problematike tako pomembnega področja, kot je sanacija bank in posledično upravljanje z davkoplačevalskimi sredstvi, ne opravičuje takšne netransparentnosti notranjega delovanja DUTB.

Z vidika komisije so zaskrbljujoče predvsem ugotovitve, ki zadevajo tveganja za nastanek nasprotja interesov pri najemanju zunanjih izvajalcev in zaposlovanju.

KPK poudarja, da se niso opredeljevali do višine in zakonitosti prejemkov zaposlenih na DUTB, so pa v poročilu postavili dvom v zvezi z višino prejemkov glede na učinke dela oz. poslovanja DUTB v obdobju od ustanovitve 19. marca lani do 31. avgusta letos. To je obdobje, na podlagi katerega je komisija pripravila poročilo. KPK je v poročilu posebno pozornost namenila tudi področju izvajanja nadzora nad delovanjem DUTB, ki je v pristojnosti ministrstva za finance.

Senat KPK je končno poročilo v primeru slabe banke potrdil v torek. Komisija je poročilo in oceno stanja DUTB 6. novembra posredovala predsedniku vlade, ministru za finance in DUTB. Prejela je odzive vseh treh in jih preučila.

Celotnega poročila komisija ne bo javno objavila, ker vsebuje nekatere zakonsko varovane podatke, so danes še sporočili iz KPK, kjer bodo poročilo podrobneje predstavili na novinarski konferenci ob 11.30.