c S
Višje sodišče zavrnilo zahtevo za preiskavo zoper Jankovića v zadevi Tritonis 11.12.2014 12:58

Ljubljana, 11. decembra (STA) - Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbam zagovornikov ljubljanskega župana Zorana Jankovića, nekdanje vodje oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL Nataše Turšič in sodnega cenilca Rajka Srednika v zadevi Tritonis in zavrnilo zahtevo za preiskavo specializiranega državnega tožilstva, je STA sporočil Jankovićev zagovornik Peter Čeferin.

"Zoper navedeno odločitev višjega sodišča ni pritožbe niti nobenega drugega pravnega sredstva. Torej je zadeva končana," je poudaril Čeferin.

Višje sodišče je ocenilo, kakor piše v sklepu, da utemeljen sum o storitvi kaznivih dejanj ni podan.

Kot je še pojasnil Čeferin, iz drugostopne odločbe med drugim izhaja, da obramba župana Jankovića "utemeljeno opozarja, smiselno pa to izhaja tudi iz pritožbe zagovornika Nataše Turšič, da je bilo vprašanje, ali gre za funkcionalno ali skupno funkcionalno zemljišče, pravno vprašanje in da so se sodišča v teku odločanja do njega izrazito različno opredeljevala, kar napotuje na dejstvo, da bi obdolženi kot prava nevešči v času storitve kaznivega dejanja ne mogli naklepno v zvezi z njim spraviti v zmoto oškodovanca".

Prav tako iz obrazložitve po Čeferinovih besedah izhaja, da imajo vsi trije pritožniki prav, ko navajajo, da iz vse razpoložljive dokumentacije in drugih zbranih podatkov ne izhaja utemeljen sum, da bi kdorkoli od obdolženih v času storitve dejanja vedel, da je ministrstvo za obrambo lastnik spornega zemljišča. Iz zemljiške knjige to ni izhajalo, niti v tistem času, pa tudi še ne v času podaje pritožb obdolženih, še dodaja odvetnik.

Višje sodišče se po njegovih navedbah v obrazložitvi strinja tudi z argumenti preiskovalne sodnice, da je v zvezi z okoliščinami nakupa spornih zemljišč pomembno tudi to, da sta bili zemljišči prodani na javni dražbi. To samo po sebi ne potrjuje suma, da bi imeli obdolženi goljufivi namen, saj bi v nasprotnem primeru MOL lahko sprejel ponudbo Tritonisa in se dogovarjal le s to družbo. Obenem pa del postopka javne dražbe predstavlja tudi možnost pregleda vseh razpoložljivih dokumentov o nepremičnini, hkrati pa je po mnenju višjega sodišča možno pritrditi pritožnikom, da ni nobenega podatka o tem, da bi MOL kaj prikrila.

Prav tako je bila pogodba med MOL in Tritonisom sklenjena v notarskem zapisu, notar pa je dolžan preveriti zemljiškoknjižno stanje. Če zemljišča ne bi bila prosta bremen, vpis Tritonisa kot lastnika v zemljiško knjigo ne bi bil mogoč. Enako velja tudi za pridobitev hipotekarnega kredita, so še dodali na višjem sodišču.

V zadevi gre sicer za prodajo 1600 kvadratnih metrov parkirišča, ki jih je Mestna občina Ljubljana (MOL) podjetju Tritonis prodala leta 2009 za okoli milijon evrov. Podjetje je na zemljišču želelo graditi, a je takrat ugotovilo, da naj bi pripadalo lastnikom okoliških stavb kot funkcionalno zemljišče, med lastniki pa sta bila tudi ministrstvo za obrambo in podjetje PNZ svetovanje projektiranje.

Nacionalni preiskovalni urad je zoper Jankovića, ki je vseskozi trdil, da s prodajo ni nič narobe, sodnega cenilca Srednika in Turšičevo, ki je vodila občinski oddelek za ravnanje z nepremičninami, lani vložil ovadbo zaradi suma goljufije. Zahtevo za sodno preiskavo primera Tritonis je na Okrožno sodišče v Ljubljani aprila letos vložila tožilka Blanka Žgajnar, izvenrazpravni senat sodišča pa je o uvedbi preiskave odločil 11. julija. V odvetniški družbi Čeferin so že v začetku avgusta, ko so prejeli sklep senata, napovedali pritožbo in torej z njo uspeli.

V zadevi Tritonis sicer potekata še dve pravdi. V eni je višje sodišče odločilo, da je pogodba o prodaji zemljišč nična, saj je ugotovilo, da je sporno zemljišče dejansko funkcionalno sodišče. A je odvetniška družba Čeferin na vrhovno sodišče vložila zahtevo za revizijo postopka in odločitev o tem še ni znana. Odločitev višjega sodišča je bila sicer drugačna od odločitve prvostopenjskega sodišča, zato Čeferin pravi, da je bila ta pravda ključna tudi v odločitvi o zahtevi za preiskavo. "Če še sodišča ne vedo dobro, ali je sporno zemljišče funkcionalno ali ne, kako bi potem vedeli obtoženi," je dejal.

Med Tritonis in MOL pa je na prvi stopnji sodišča odprta tudi pravda glede odškodnine.