c S
Omejevanje odvetniških tarif kljub številnim kritikam čez prvo parlamentarno sito 11.12.2014 08:31 Ljubljana, 10. decembra (STA) - Odbor DZ za pravosodje je danes podprl novelo zakona o odvetništvu, ki omejuje odvetniške tarife v primerih zastopanja po uradni dolžnosti in delovanja v okviru brezplačne pravne pomoč. Kljub temu je bilo na račun omejevanja tarif slišati veliko kritik, predvsem iz opozicije. V SDS menijo, da novela ustavne presoje ne bo prestala.

Ministrstvo za pravosodje se je za pripravno novele po besedah državne sekretarke Tine Brecelj odločilo, ker ima na mizi nove odvetniške tarife, kjer plačila za odvetnike, dodeljene po uradni dolžnosti in tiste, ki delujejo v sistemu brezplačne pravne pomoči, niso posebej urejena.

Po njihovih izračunih bi uveljavitev tarife znatno obremenila državni proračun, zato je nižanje cene tarif pri teh storitvah po mnenju ministrstva nujno potrebno. Izračuni ministrstva kažejo, da bi se stroški iz pravdnih postopkov zvišali za 50 odstotkov, je povedala Brecljeva. Povišanje stroškov pričakujejo tudi v kazenskih postopkih, kjer odvetnike po uradni dolžnosti večinoma dodeljujejo v zahtevnejših postopkih.

Ob vprašanju, zakaj 50-odstotno nižanje, je Brecljeva pojasnila, da bodo s tovrstnim znižanjem ostali na ravni stroškov, ki jih plačujejo sedaj. Novela sicer skrajšuje še čas trajanja javne objave izbrisa odvetnikov z dveh na eno leto.

V odvetniški zbornici pa po drugi strani opozarjajo, da bo ta omejitev dolgoročno imela negativne posledice, tudi sistemske. Predsednik odvetniške zbornice Roman Završek je pojasnil, da novela ne ponuja nobenega oprijemljivega finančnega podatka, na podlagi katerega bi lahko prišli do zaključkov.

Odvetniki državi ne odrekajo pravice določanja cene, ki jo bo plačala v tovrstnih postopkih, vendar je treba po Završkovih besedah upoštevati vse kriterije in si za pripravo predloga zakona vzeti več časa. Tovrstna omejitev tarife po njegovem mnenju tudi ne pokriva vrednosti odvetniškega dela.

Završek se je sprašuje tudi, ali se bo zaradi omejevanja tarife zmanjšalo število odvetnikov, ki nudijo tovrstne storitve. Prav tako se pojavlja vprašanje, ali bo storitev takšna, kakršno bi državljan dobil, če bi jo plačal.

Po mnenju zbornice bi moralo ministrstvo zato ponovno preučiti predlog ter morda razmisliti, da to vprašanje uredi v posebnem podzakonskem aktu. Poslanci so ob vseh slišanih očitkih na račun tarif opozorili, da bi morale biti te zadeve urejene in usklajene že pred pošiljanjem novele v DZ.

Poslanca SDS Branka Grimsa skrbi, da bi novela prinesla dve kategoriji odvetnikov in dve kategoriji državljanov, udeleženih v sodnih postopkih. Sprašuje se namreč, od kod zagotovilo, da bodo postopki po nižji tarifi opravljeni enako kakovostno. Taki noveli zato nasprotuje in je danes ni podprl. Novela je sicer dobila zeleno luč s šestimi glasovi za in dvema proti.

Jani Möderndorfer pa je opozoril, da bi morali v to zgodbo iti bolj domišljeno, zato je napovedal, da bo danes glasoval proti sprejemu novele. Poslanec tudi ocenjuje, da bi se moralo tarifo urejati s podzakonskim aktom.

Po danes sprejetem dopolnilu se bo člen novele glede omejevanja tarif začel uporabljati z dnem uveljavitve nove odvetniške tarife. To je odvetniška zbornica sprejela septembra letos, odvetniška točka pa po njej znaša 0,459 evra.