c S
Pred vlado sveženj pravosodnih sprememb 11.12.2014 08:33 Ljubljana, 11. decembra (STA) - Vlado danes čaka obravnava petih novel zakonov, ki spadajo v sveženj sprememb na pravosodnem področju, prav vse pa se sprejema po skrajšanem postopku. Z njimi se med drugim uvaja etični kodeks za tožilce in sodnike ter nekoliko spreminjajo pravila za dodelitev brezplačne pravne pomoči.

Vlada ima tako danes na mizi novelo zakona o sodiščih, o sodniški službi, o državnem tožilstvu, o brezplačni pravni pomoči in o sodnem registru.

Vlada želi z novelo zakona o sodniški službi, ki jo je pripravilo ministrstvo za pravosodje, zaostriti postopke in merila za izbiro sodnikov. Hkrati namerava z novelo zakona o sodiščih Sodnemu svetu naložiti pripravo kodeksa sodniške etike. Z obema novelama naj bi tako sledila priporočilom Greca za Slovenijo.

Priporočilom Skupine držav za boj proti korupciji oziroma Greca sledi tudi pri noveli zakona o državnem tožilstvu. Z novelo se Državnotožilskemu svetu daje pristojnost za sprejem kodeksa državnotožilske etike. Če bo novela sprejeta, se bo na Državnotožilskem svetu oblikovala komisija za etiko in integriteto, ki bo sprejemala načelna mnenja glede spoštovanja omenjenega kodeksa. S predlogom novele se predlaga tudi novosti glede dodeljevanja tožilcev na specializiranem tožilstvu.

Med rešitvami, ki jih ministrstvo predlaga v noveli o brezplačni pravni pomoči, so ukinitev prvega pravnega nasveta, poenostavitev prošnje za brezplačno pravno pomoč in uskladitev kriterijev in postopka ugotavljanja materialnega položaja prosilca za brezplačno pravno pomoč s postopkom za ugotavljanje upravičenosti do drugih pravic iz javnih sredstev.