c S
Varuhi osebnih podatkov sprejeli smernice glede pravice do pozabe 03.12.2014 11:47 Bruselj, 03. decembra (STA) - Evropski varuhi osebnih podatkov so minuli teden sprejeli smernice za izvrševanje t. i. pravice do pozabe. Od spletnih iskalnikov med drugim zahtevajo, da morajo sporne povezave umakniti tudi s svojih neevropskih različic, torej tudi z domen .com.

Sodišče EU je maja namreč odločilo, da imajo državljani EU pravico od spletnih iskalnikov zahtevati izbris zastarelih ali nerelevantnih osebnih podatkov. Kot prvi se je na sodbo odzval ameriški Google, ki je pripravil poseben obrazec za odstranitev povezav, sledila pa sta še Microsoft s svojim iskalnikom Bing in ameriški Yahoo.

A pri uveljavljanju odločitve sodišča je prišlo do vrste zapletov, med drugim tudi glede tega, ali so iskalniki dolžni brisati povezave tudi z neevropskih različic svojih spletnih strani - npr. s strani google.com.

Kot so minuli teden sporočili iz urada informacijske pooblaščenke, so evropski varuhi osebnih podatkov sprejeli smernico, da mora pravica do pozabe državljanom EU zagotoviti, da so njihove pravice "učinkovito in polno varovane".

"Omejevanje umika rezultatov zgolj na evropske domene tako ne more biti šteto za učinkovito izvrševanje sodbe Sodišča EU, kar v praksi pomeni, da mora biti umik rezultatov, ko so za to izpolnjeni pogoji, izveden na vseh relevantnih domenah, tudi na .com," so zapisali v uradu.

Smernice vsebujejo tudi seznam skupnih kriterijev, ki jih bodo nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov uporabljali pri obravnavi prejetih pritožb posameznikov, torej kadar se posamezniki ne bodo strinjali z izidom svoje zahteve pri iskalniku.

Med kriterije sodijo informacije o tem, ali gre za javno osebo, ali so podatki točni, ažurni, popolni, kakšen je bil kontekst objave podatkov, kakšne so posledice za posameznika in drugem. Seznam skupnih kriterijev ni dokončen, temveč gre za fleksibilno orodje v pomoč pri odločanju nadzornih organov. "Kriteriji se bodo uporabljali v odvisnosti od posameznega primera in skladno z določbami nacionalne zakonodaje, pri čemer noben od kriterijev ni prevladujoč," so zapisali.

V uradu informacijske pooblaščenke ob tem opozarjajo, da Google v Sloveniji nima podružnice ali hčerinske družbe. V primeru zavrnitve se morajo posamezniki zato obrniti na pristojne organe katere od držav članic s takšno podružnico, npr. Španijo, Nemčijo, Francijo, Veliko Britanijo, Irsko, Italijo, idr.

Z Googlove spletne strani je sicer razvidno, da so doslej obdelali več kot 630.000 zahtevkov za izbris povezav, odstranili pa so jih v približno 40 odstotkih primerov. Iskalnik Bing in Yahoo podrobnih podatkov še nista objavila.