c S

Vlada predlaga znatno nižje plače vodilnih v DUTB

02.12.2014 17:26 Ljubljana, 02. decembra (STA) - Vlada je objavila osnutek spremenjene politike prejemkov DUTB, o katerem naj bi odločala ta četrtek. V njem med drugim predlaga znižanje fiksnega dela prejemka izvršnega direktorja, ki sedaj denimo za Torbjörna Manssona in Janeza Škrubeja znaša 21.533 evrov bruto, na največ 11.000 evrov bruto. Variabilni del lahko doseže 30 odstotkov fiksnega.

Vlada želi uveljaviti novo politiko prejemkov v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki že od vsega začetka zaradi višine prejemkov razburja dobršen del javnosti. Bolj podrobneje želi urediti mesečna plačila in bonitete, ki jih dobivajo izvršni direktorji, neizvršni člani upravnega odbora in zaposlene osebe s posebno naravo dela.

Predlog se od obstoječe politike nagrajevanja vodilnih v DUTB razlikuje po tem, da podrobneje opredeljuje pojem zaposlenih s posebno naravo dela in dele prejemkov teh oseb. Znižuje fiksen znesek mesečnega plačila neizvršnim članom upravnega odbora in mesečnih doplačil za posebne izkušnje in znanje. Določa maksimalni znesek fiksnega in variabilnega dela prejemka izvršnega direktorja in zaposlenih s posebno naravo dela.

Zavarovanje poklicne odgovornosti za izvršne direktorje in zaposlene s posebno naravo dela opredeljuje kot boniteto ter omejuje najvišji dovoljen znesek letne premije za zavarovanje takšne odgovornosti ter možne odpravnine izvršnega direktorja. Ta se omeji na višino fiksnega dela plače v enem letu (sedaj šest povprečnih mesečnih plač). Predlog dodatno določa, kdaj izvršni direktor do nje ni upravičen.

Po predlogu bo višina mesečnega plačila neizvršnega člana upravnega odbora znašala 1000 evrov bruto (sedaj 2000 evrov). Do prvega dela mesečnega doplačila za posebne izkušnje in veščine v znesku 1000 evrov bruto (sedaj 4000 evrov) so upravičeni člani upravnega odbora, ki imajo mednarodne izkušnje z delom v finančnih institucijah, do drugega dela v znesku 3000 evrov bruto (sedaj 4000 evrov) pa člani z izkušnjami pri delu v instituciji, katere osnovno poslanstvo je bilo prestrukturiranje slabih terjatev ali bank.

Zavarovanje poklicne odgovornosti za izvršne direktorje in druge zaposlene s posebno naravo dela se, kot med drugim določa osnutek, objavljen na spletni strani vlade, opredeli kot boniteta in omeji najvišji dovoljen znesek letne premije za zavarovanje takšne odgovornosti, in sicer 10.000 evrov za izvršne direktorje in 5000 evrov za zaposlene s posebno naravo dela.

Ministrstvo za finance, ki je predlog pripravilo, pojasnjuje, da je namen politike prejemkov med drugim zagotoviti dobro korporativno upravljanje DUTB, gospodarno uporabo javnih sredstev ter povrnitev proračunskih sredstev.

Na DUTB so v odzivu za STA za zdaj zapisali le, da gre za predlog ministrstva za finance, ki bo na vladi šele obravnavan, zato ga v tem trenutku ne morejo komentirati.

Za plače vodilnih v DUTB gre sedaj mesečno najmanj 83.000 evrov. Švedi Lars Nyberg, Carl-Johan Lindgren in Arne Berggren, ki so položaje neizvršnih direktorjev slabe banke zasedli 6. marca lani, so se dogovorili o mesečni plači v višini 10.000 evrov bruto, upravičeni pa so tudi do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, prehrane ter bivanja v Sloveniji.

Sredi januarja so se jim pridružili še trije izvršni direktorji DUTB. Od tedaj sprva glavni izvršni direktor Christopher Gwilliam, ki ga julija zamenjal Torbjörn Mansson, že prej na tej funkciji kot v.d., in Janez Škrubej prejemata mesečno plačo v višini 21.533 evrov bruto, Aleš Koršič pa 9800 evrov bruto.